Σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016  και ώρα 17:55, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

⦁    Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 332/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 509/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θα συνεδριάσει επίσης σήμερα, στις 19:00, προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στο θέμα:

⦁    Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του βιολογικού καθαρισμού κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου.