Με την στήριξη της Περιφέρειας πραγματοποιείται το διεθνές συνέδριο για τις Τηλεπικοινωνίες και τα Πολυμέσα (TEMU 2016, www.temu.gr) που οργανώνει το ΤΕΙ Κρήτης στο ξενοδοχείο Αστόρια από σήμερα Δευτέρα έως την Τετάρτη 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον οργανωτή, στο συνέδριο θα δοθεί η δυνατότητα για συζήτηση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ενσύρματα και ασύρματα συστήματα επικοινωνιών, των οπτικοακουστικών εφαρμογών και δημιουργία περιεχομένου / τεχνολογίες παράδοσης, υπηρεσίες Internet και διαδραστικών εφαρμογών, καθώς και σχετικά με τα εργαλεία και τις τεχνικές για την απόδοσή τους υπό προσομοιωμένες και πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Το συνέδριο ξεκίνησε το 2006 ως εξαμηνιαία διεθνές συνέδριο, και έκτοτε αναπτύσσεται λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τα παραπάνω ερευνητικά πεδία, τη στρατηγική τους σημασία για τον άνθρωπο και την καθημερινή. Εξάλλου το «TEMU 2016» γιορτάζει τη δεκαετή επέτειό του στο πλαίσιο της Τεχνικής συγχορηγίας της IEEE και συγκεκριμένα της κοινότητας ComSoc.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τακτικές και προσκληθείσες εργασίες, διακεκριμένες ομιλίες, εργαστήρια και συνεδρίες πάνελ, καθώς και διαγωνισμό για το εργασίες φοιτητών "Βασίλειος Ζαχαρόπουλος".

Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο προσελκύει πρωτότυπες εργασίες που δεν έχουν δημοσιευθεί σε θεματολογία και περιλαμβάνει: τεχνολογίες διάχυτων δικτύων και υπηρεσιών, δίκτυα περιεχομένου, δίκτυα 5ης γενιάς, υπηρεσίες 3-Δ, δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου, αρχιτεκτονικές υπηρεσιών και τεχνολογίες λογισμικού, δορυφορικές και διαστημικές τεχνολογίες, οπτικές επικοινωνίες, διαδικτυακές υπηρεσίες και ποιότητα εμπειρίες, διαδίκτυο των αντικειμένων, ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη, σύννεφα δικτύων, εξοικονόμηση ενέργειας και πράσινες τεχνολογίες, κ.α.