Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 5 Οκτωβρίου 2016 ξεκινούν τα μαθήματα στην Σχολή Δυτών Καλύμνου.

Οι θέσειςμαθητών που προβλέπεται να εγγραφούν προς φοίτηση στη Σχολή καθορίζονται ως εξής:

Κυβερνήτες μέχρι πέντε (05)

Επιτηρητές μέχρι δέκα (10)

Δύτες μέχρι είκοσι (20)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν επί του περιεχομένου της προκήρυξης στον ιστότοπο http://www.hcg.gr/node/13080 και να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016.