Επίκαιρες όσο ποτέ οι τροπολογίες του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Καθηγητή Νότη Μαριά ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την επικείμενη συζήτηση και ψήφιση σχετικής Γνωμοδότησης «για τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές».

Στις τροπολογίες που κατέθεσε ο Νότης Μαριάς ζητά την στήριξη των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων ζητώντας βελτιωμένες συνέργειες μεταξύ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και των άλλων Πολιτικών της ΕΕ με στόχο τη στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής μέσω των τροπολογιών του ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για την πλήρη αποζημίωση και οικονομική ενίσχυση των αγροτών για τις ζημιές που έχει υποστεί το φυτικό τους κεφάλαιο από πυρκαγιές και πλημμύρες όπως είναι οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθιστώντας έτσι πλέον εφικτή και την αποζημίωση των μαστιχοπαραγωγών της Χίου για τη βιβλική καταστροφή που έχουν υποστεί.

Επιπλέον με σειρά άλλων τροπολογιών που κατέθεσε ο Νότης Μαριάς ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την επικείμενη συζήτηση και ψήφιση σχετικής Γνωμοδότησης «για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ» καθίσταται εφικτή η αποζημίωση των μαστιχοπαραγωγών της Χίου και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης καθώς με τις εν λόγω τροπολογίες του ο Νότης Μαριάς ζητά τη μείωση του υπερβολικού ορίου 1,5% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος περιφέρειας επιπέδου NUTS 2 σχετικά με τις περιφερειακές καταστροφές σε 0,5%, εκφράζοντας παράλληλα και την έντονη διαφωνία του για το μεγάλο αριθμό απορρίψεων που αφορούν αιτήσεις αποζημίωσης περιφερειακών καταστροφών που οφείλονται κυρίως στην εισαγωγή του ως άνω υψηλού κριτηρίου.

Επιπροσθέτως ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής με τις τροπολογίες του καλεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει άμεσα μέτρα για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πυρκαγιές κατά την περίοδο 2014-2016 στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τα αιτήματα αποζημίωσης των μαστιχοπαραγωγών της Χίου τα οποία όμως η Ελληνική Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 εβδομάδων.

Οι παραπάνω τροπολογίες του Νότη Μαριά αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτώβριου.