Στα όρια του συναγερμού λόγω λειψυδρίας βρίσκονται τα Χανιά το φετινό καλοκαίρι.Ως εκ τουτου το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι:

Δεδομένου ότι το τρέχων υδρολογικό έτος χαρακτηρίζεται ως ξηρό, με συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις κατά κύριο λόγω στα επιφανειακά ύδατα (πηγές, ποτάμια) επισημαίνονται τα παρακάτω:

•    Δικαίωμα υδροληψίας έχουν τα πρόσωπά που διαθέτουν σχετική άδεια χρήσης νερού σε ισχύ ως προς τις ποσότητες που καθορίζονται σε αυτή.

•    Εκ του νόμου η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα, ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, έναντι κάθε άλλης χρήσης.
Τονίζεται ότι η προστασία και διαχείριση των υδάτων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε διαφορετική δε περίπτωση, η οποία θα διαπιστώνεται με σχετικούς ελέγχους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων.