Η άμεση, αλλά κυρίως έγκυρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα τεκταινόμενα στον χώρο της παιδείας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου μας.   Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε μία ιδιαιτέρως  σημαντική εξέλιξη,  η οποία αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή για την ιδιωτική εκπαίδευση αποκαθιστά τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, επαναφέροντας την εποπτεία της στο φυσικό της χώρο, δηλ. το Υπουργείο Παιδείας.

Εκλογικεύεται και συγκεκριμενοποιείται το καθεστώς των συμβάσεων (αρχική σύμβαση διετίας, η οποία – αν δεν καταγγελθεί – μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου). Η εκλογίκευση του καθεστώτος των συμβάσεων θεραπεύει τη χαοτική κατάσταση που προέκυψε στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά τη νομοθετική ρύθμιση Αρβανιτόπουλου που απελευθέρωνε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και καθιστούσε περιττή την εποπτεία των εποπτικών αρχών του Υπουργείου Παιδείας σε προσλήψεις και απολύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Παιδείας να μη γνωρίζει ποιοι διδάσκουν μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, με αποτέλεσμα να οξύνεται η αδήλωτη εργασία και η απασχόληση ανθρώπων που δεν κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Επιπλέον, γιγαντώθηκε το φαινόμενο των ολιγόμηνων συμβάσεων, που συντέλεσε οι εκπαιδευτικοί να είναι όμηροι του σχολείου και να μην πληρώνονται το καλοκαίρι.

Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση τα ιδιωτικά σχολεία ενισχύονται σημαντικά, καθώς απελευθερώνονται οι δράσεις τους και ισοτιμούνται οι τίτλοι τους με αυτούς των δημοσίων υπό την ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η ισοτίμηση με τα δημόσια αναβαθμίζει το κύρος των ιδιωτικών σχολείων και παγιώνει τη θέση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.

Όπως πληροφορηθήκαμε, η νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου στη Βουλή προς ψήφιση.

Η ΓΣΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει πλήρως τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έρχεται ως επιστέγασμα των, επί σειρά ετών, προσπαθειών της Συνομοσπονδίας και της ΟΙΕΛΕ προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση.