Την μνήμη του Μιλτιάδη Καράτζη που έφυγε πριν από ένα χρόνο τίμησε πλήθος κόσμου, που βρέθηκε σήμερα στο Μελιδοχώρι,από νωρίς το πρωί,για να σταθεί δίπλα στην σύζηγο του Νανά και στα παιδιά του.

Ο Βιομήχανος Μιλτιάδης Καράτζης ένα από τα αξιότερα τέκνα τούτου του τόπου,άφησε βαριά ανθρώπινη και επιχειρηματική παρακαταθήκη,ενώ υπηρξε φάρος για την κοινωνία του νησιού και ειδικά για τους εργαζόμενους του και όλους όσοιείχαν την ευκαρία να τον γνωρίσουν.

Δίδαξε με το ήθος του,και λάμπρινε με την παρουσία του την Κρήτη,αφού η φήμη και η ακτινοβολία του ως επιχειρηματίας ξεπέρασε τα στενά σύνορα της Ελλάδας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης,ο Περιφερειάρχης του νησιού,και πλήθος επιχειρηματιών,αυτοδιοικητικών και εκπρόσωποι λοιπων φορέων πέρασαν σήμερα πό την ιδιαίτερη πατρίδα του, που στιγμή δεν άφησε από την σκέψη και την καρδιά του στα λαμπρά χρόνια της ζωής του.

Ο Μιλτιάδης Καράτζης γεννήθηκε στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου Κρήτης το 1936. Σπούδασε οικονοµικά στην Αυστρία . Το 1974, ίδρυσε την Μ & Α ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΕ που αργότερα µετεξελίχθηκε στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Μέχρι το 2009 κατείχε τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας. Έχει διατελέσει µέλος του ∆Σ της ΕΤΒΑ και µέλος του ∆Σ του ΣΕΤΕ.Ήταν  µέλος του ΣΕΒ, του Ξενοδοχειακού Επιµελητήριου Ελλάδος και του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου, ενώ από τον Μάρτιο του 2005 υπήρξε επίτιµος Πρόξενος της ∆ηµοκρατίας της Κορέας για την Κρήτη.

Κ.Σ