Στο πλαίσιο των εορτασµών για τα 150 χρόνια της εθελοθυσίας του Αρκαδίου η Οργανωτική Επιτροπή προκηρύσσει, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, διαγωνισµό ποίησης υψηλού επιπέδου µε θέµα το σύγχρονο νόηµα των γεγονότων στο Αρκάδι. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο δικαίωµα υποβολής.

Τα ποιήµατα πρέπει να είναι πρωτότυπα, γραµµένα στην ελληνική γλώσσα σε όχι περισσότερους από τριάντα (30) στίχους. ∆εν πρέπει να περιέχουν αφιερώσεις ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα.

Θα κριθούν από επιτροπή κρίσης πανεπιστηµιακών καθηγητών και θα βραβευθούν το πρώτο και το δεύτερο καλύτερο µε χρηµατικό έπαθλο 1.000€ και 500€ αντιστοίχως.

Η κρίση θα γίνει µε αυστηρή τήρηση ανωνυµίας.

Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στο Σπίτι του Πολιτισµού (Ρέθυµνο) στις 9 Νοεµβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόµενοι προσκαλούνται να αποστείλουν τα ποιήµατά τους µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2016 στο [email protected]