Ο Δήμος Ηρακλείου υπενθυμίζει στους κατόχους δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ έτους 2010, ότι η ισχύς τους είναι μέχρι τις 5 Αυγούστου 2011 και προκειμένου να αποφύγουν την επιβάρυνσή τους κατά τις μετακινήσεις τους με τα μαζικά συγκοινωνιακά μέσα μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κρήτης ή τα ΚΕΠ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Η ισχύς της ανανέωσης ή των νέων Δελτίων που θα εκδοθούν είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τονίζεται ότι δικαιούχοι Δελτίου είναι όλοι οι ολικά τυφλοί με τους συνοδούς τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες & αναπηρίες δικαιούνται μόνο εφόσον έχουν εισόδημα ατομικό μέχρι 23.000€ ή συνολικό οικογενειακό 29.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου που έχει αναπηρία 67% και πάνω.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 2813- 412.510) και τα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου.