Τη δημιουργία δυο κατηγοριών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενός περιφερειακού που θα περιλαμβάνει όλους τους δήμους μιας περιφέρειας και σε δεύτερο επίπεδο τη λειτουργία μικρότερων ΦΟΔΣΑ όπως αυτός της ΔΕΔΙΣΑ, προτείνουν οι δήμαρχοι του νομού Χανίων σε κοινή τους θέση στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που θα αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η θέση των δημάρχων που έχει τεθεί και στην ΠΕΔ Κρήτης, αφορά στη λειτουργία μικρότερων ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός κεντρικού καθώς και την ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου, του ΠΕΣΔΑ που θα έχει τον ευρύτερο εποπτικό ρόλο.

"Αυτό που θα προτείνουμε στις περιπτώσεις που θα υπάρχουν περισσότεροι από έναν ΦΟΔΣΑ σε περιφερειακό επίπεδο είναι να πρέπει να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο το οποίο πέρα από το συντονισμό θα εκτελεί το λεγόμενο ΠΕΣΔΑ, δηλαδή το Περιφερειακό Σχεδιασμό βάσει του οποίου θα πρέπει να πειθαρχούν όλοι οι μικρότεροι φορείς διαχείρισης. Άρα η διαφοροποίησή μας είναι σαφής, λογική και πάρα πολύ λειτουργική. Θα βοηθήσει τους δήμους και την κυβέρνηση να νομοθετήσει σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν" επεσήμανε ο δήμαρχος Χανίων.

Την κοινή αυτή θέση τους, οι δήμαρχοι κλήθηκαν να την εκφράσουν στο ερωτηματολόγιο που έχει θέσει η ΚΕΔΕ και αφορά στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο. Ωστόσο επειδή το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει στις διατυπώσεις σημεία που δεν καλύπτουν την διαφοροποιημένη αυτή θέση, οι δήμαρχοι των Χανίων συναντήθηκαν σήμερα ακριβώς για να χάραξουν μια κοινή γραμμή.

"Επειδή το θέμα μας αφορά όλους και είναι ένα από τα σημαντικότερα που εμείς οι δήμοι αντιμετωπίζουμε θεωρήσαμε σωστό η θέση μας να είναι κοινή. Εδώ στα Χανιά και σε επίπεδο Κρήτης έχουμε καταφέρει να έχουμε την ίδια θέση ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων δηλαδή υπενθυμίζω έχουμε εδώ και καιρό αποφασίσει ότι εμείς στηρίζουμε τη ΔΕΔΙΣΑ ως εκείνο τον ΦΟΔΣΑ ο οποίος θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά μας σε επίπεδο νομού. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν μας καλύπτει γιατί οι απαντήσεις είναι μονοσήμαντες και δεν μπορούν να εκφράσουν τη διαφοροποιημένη θέση που έχουμε εμείς. Η διαφοροποιημένη θέση των δημάρχων των Χανίων και των δήμων που είναι και διαφοροποιημένη και σε επίπεδο ΠΕΔ Κρήτης και που ελήφθη υπόψιν από το νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό κατάρτιση, λέει ότι εμείς δεν θα έχουμε στην Κρήτη μια διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο αλλά θα γίνεται από επιμέρους μικρότερους ΦΟΔΣΑ που θα είναι προϊόντα συνεργασίας δήμων." υπογράμμισε ο κ. Βάμβουκας

Στόχος είναι το κοινό αυτό κείμενο των δημάρχων να γίνει θέση της ΠΕΔ Κρήτης και εν συνεχεία να υιοθετηθεί από την ΚΕΔΕ προκειμένου να τεθεί στο υπουργείο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο.