Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δήμος Γοργολαϊνη. Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Πετροκέφαλο – Άνω Ασίτες και Πετροκέφαλο – Πενταμόδι», αναδόχου «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 389181/16149/31-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δήμος Αρκαλοχωρίου. Βελτίωση επαρχ. Δρόμου Αρκαλοχώρι – Γαζέπι Μύλος - Νιπιδιτός», αναδόχου «Μιχαήλ Γλακουσάκη» σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 51866/20790/07-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Λυκείου Μοιρών», αναδόχου «Ι. Χριστάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 51131/20501/12-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δρόμος Γέργερη – Δάσος Ρούβα –Σκίνακας», αναδόχου «Ιατράκη Γ. ΕΔΕ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 44879/18232/15-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ορεινό - Σταυροχώρι», αναδόχου «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 10902/27-06-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικό Έργο στον ποταμό Οροπεδίου Λασιθίου», αναδόχου «Κουμπενάκη Αντωνίου», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11032/05-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης Σκηνέ – Μηχανολογικού Εξοπλισμού – κατασκευή αντλιοστασίου για την υδροάδρευση του Δ.Δ. Σκηνέ του Δήμου Μουσούρων», αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «Παυλιουδάκης Παύλος – Παντελάκης Ευστράτιος», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8920/670/01-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου ΜΑΛΕΜΕ Χανίων», αναδόχου «Γεωργίου Πετράκη», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13432/737/11-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Χανίων (5η Φάση 2010, περιοχές Δήμου Μηθύμνης)», αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «Σ ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13234/736/08-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου Νομού, πρώην επαρχίας Αμαρίου (Β)», αναδόχου «ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4962/11-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
11. Κρίση των α) με ημερομηνία 24-06-2011 της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β)27-06-2011 της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Τ.Ε. – Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» ενστάσεων κατά του με αριθμ. 1/20-06-2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και Έγκριση αποτελέσματος της από 20-06-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή νέου οδικού τμήματος Κάτω Ροδάκινο – ΄Ανω Ροδάκινο (Γέφυρα Ροδάκινου) Υποέργο 1 Κατασκευή νέου οδικού τμήματος Κάτω Ροδάκινο – Άνω Ροδάκινο επαρχιακής οδού 4 (γέφυρα Ροδάκινου)» προϋπολογισμού 1.950.000 €, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 5414/15-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
12. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για τη σύνταξη του 2ου Α.Π. του έργου: «Λιμάνι Σητείας Β΄ και Γ΄ Φάση» αναδόχου «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7231/04-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
13. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 170 τόνων έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 54958/21955/14-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού- Τμήμα Προμηθειών.
14. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μελάνια εκτυπωτών, δισκέτες, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 €, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 56873/22818/20-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών.
15. Παροχή εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για τη διενέργεια διαγωνισμών ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 55721/22296/20-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών
16. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 5321/01-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 14078/13-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
18. Ένταξη και εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΠΕ Ηρακλείου για «Παραλαγή - μετατόπιση δικτύου Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον επαρχιακό δρόμο 48 Καρτερός – Επισκοπή», σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 40577/16783/06-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το γέμισμα αναλώσιμων ειδών - εκτυπωτών - FAX - φωτοτυπικών (τόνερ – μελάνια) για τις ανάγκες των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 13291/20-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
20. Έγκριση δαπάνης 1.500 € για την συνέκδοση με την Ιστορική και Λαογραφική εταιρία Ν. Λασιθίου των τευχών 164-165 του Λαογραφικού περιοδικού «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 13291/20-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου
21. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας. 4ο υποέργο: Τμήμα Γάζι - Διακλάδωση προς Καλέσσα με τους κόμβους Καβροχωρίου και Καλεσσίων (κατασκευή)» της πράξης: «Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας» MIS 277649 και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 57339/22976/24-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
22. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, του Προέδρου του Π.Σ. και Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
23. Ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση προμήθειας εντομοκτόνων ελκυστικών ουσιών και του σκευάσματος decis profi 25 wg, στα πλαίσια του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την «προμήθεια εντομοκτόνων δακοκτονίας για το πρόγραμμα 2011 στην ΠΕ Λασιθίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13428/21-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
24. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο - Βιάννος και Χουδέτσι - Πύργος, 3ο υποέργο: Κατασκευή του δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος» της πράξης «Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο - Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος» MIS 277650, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 56906/22845/22-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
25. Έγκριση δαπάνης 10.000 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 10η Παγκρήτια Αγροτική και Εμπορική Έκθεση Αρκαλοχωρίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12460/22-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου.
(Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
για τα με αριθμ. 1 έως 12, 18, 21 και 24 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη.
για τα με αριθμ. 13 έως 15 και 17, η Διευθύντρια Οικονομικού κα Μαρία Ραπτάκη
για τα με αριθμ. 16 και 22 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή,
για τα με αριθμ. 19, 20 και 23 η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου κα Πόπη Ατσαλάκη.
Για το με αριθμ. 25 θέμα η κα Ε. Βολικού υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου).


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου