Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 3ου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, όπου γίνεται η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Φαιστού και Γόρτυνας. Με το 3ο κύτταρο αντιμετωπίζεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων για 6 έτη τουλάχιστον και για περισσότερο χρόνο, όταν λειτουργήσει το  Εργοστάσιο βιοξήρανσης της Ν. Αλικαρνασσού.

Με το έργο αυτό που μελετήθηκε από την Τ. Υ. του ΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ με 4.500.000 €, συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων μέχρις της μετεξέλιξής του σε ΧΥΤΥ με τη λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που θα προκύψει από την μετατροπή της ΜΠΑ της Ν. Αλικαρνασσού. Παράλληλα με μελέτες που συντάχθηκαν με ευθύνη του ΕΣΔΑΚ κατασκευάστηκε η εσωτερική επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας και δρομολογείται  η επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Ο ΕΣΔΑΚ έχει υποβάλει Τεχνικό δελτίο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την χρηματοδότηση της Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι για την εξυπηρέτηση όλου του Δήμου Νομού Ρεθύμνου και πρόκειται να υποβάλει ΤΔ για τη Μονάδα Σητείας και τη Μονάδα Ηρακλείου. Επίσης θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης για την κατασκευή και τη προμήθεια εξοπλισμού σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στους Δήμους Γόρτυνας, Φαιστού , Μαλεβιζίου και Μυλοπόταμου.