Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προτίθεται  με ίδια  μέσα να προβεί στον καθαρισμό πρανών και τάφρων όλων των επαρχιακών οδών του Νομού Ρεθύμνης. 

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα στην τάφρο και τα πρανή να τα απομακρύνουν άμεσα, διότι σε περίπτωση κατα-στροφής τους δεν θα αποζημιώνονται.