Εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα στην καλλιέργεια της καστανιάς

Το Τεχνικό ∆ελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανά̟τυξης Χανίων, το Ινστιτούτο Ελιάς Υ̟οτρο̟ικών Φυτών & Αμ̟έλου Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της ∆ΑΟΚ Χανίων και την “Ανα̟τυξιακή Εννιά Χωριών“.