Αβέβαιη είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ρεθύμνου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης προβληματίζεται σε σχέση με το μέλλον των δημοσίων ΚΤΕΟ του νησιού και σε πρόσφατη συνεδρίασή της συζητήθηκε η σημερινή κατάσταση που επικρατεί σε αυτά. Στη χειρότερη μοίρα σύμφωνα με το rethnea.gr φαίνεται να βρίσκεται το ΚΤΕΟ Ρεθύμνου, το οποίο παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης, διαθέτει εξοπλισμό πολλών ετών και κτιριακές υποδομές που απαιτούν αναβάθμιση ενώ οι επισκέψεις για τεχνικό έλεγχο από πλευράς των οδηγών είναι ελάχιστες και τα παράπονα των πολιτών που, όπως υποστηρίζουν, δεν εξυπηρετούνται, πυκνώνουν.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας, τα οχήματα που υποβάλλονται σε έλεγχο από το τοπικό Κέντρο Ελέγχου είναι πολύ λίγα σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Στελέχη της Περιφέρειας χαρακτηρίζουν το ΚΤΕΟ Ρεθύμνου ασύμφορο οικονομικά και προκρίνουν τη λύση του «λουκέτο», με δεδομένο από τον Ιούνιο του 2012 όλα τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες (αυστηρές) προδιαγραφές, προκειμένου να εξασφαλίσουν ειδική πιστοποίηση ISO, που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Προκειμένου να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση, για το ΚΤΕΟ Ρεθύμνου απαιτείται ποσό που υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων, εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος που θα συνδέεται απευθείας με το υπουργείο Μεταφορών ενώ στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι κτιριακές εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν για να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υπάρχον κτίριο.

Επιπλέον, απαιτείται η στελέχωσή του με επιπλέον προσωπικό, το οποίο θα καλύψει τα σοβαρά κενά που υπάρχουν σήμερα σε διάφορα πόστα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δυο ιδιωτικών ΚΤΕΟ στο Ρέθυμνο, τα οποία έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων που περνούν από έλεγχο, δημιουργούν έντονο προβληματισμό στους αρμοδίους, για το αν θα πρέπει να στηριχθεί οικονομικά το δημόσιο κέντρο που σήμερα σχεδόν υπολειτουργεί ή αν θα πρέπει να κλείσει οριστικά και το υπάρχον προσωπικό είτε να αποτελέσει ελεγκτικό μηχανισμό για τα ιδιωτικά κέντρα είτε να απορροφηθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Μια διεύθυνση που έχει ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς δεν είναι λίγοι οι Ρεθεμνιώτες που ταλαιπωρούνται καθημερινά στο Μηχανολογικό και στα υπόλοιπα τμήματα της.

Προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση για το μέλλον του τοπικού δημόσιου ΚΤΕΟ Ρεθύμνου και το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ζήτημα που θα ξεκαθαρίσει άμεσα, καθώς οι αρμόδιοι έχουν διαπιστώσει πως το τοπικό κέντρο ελέγχου δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και επιπλέον τα λειτουργικά του έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα.

rethnea.gr