Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Βουλγαρίας από το Baa3 στο Baa2 με σταθερή προοπτική.

Η αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα από την συνεχιζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία, την βελτιωμένη θεσμική σταθερότητα, καθώς και την σχετική ευελιξία του χρηματοοικονομικού συστήματος σε συνθήκες ευμετάβλητου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η zougla.gr την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βουλγαρίας από τον Moody's εξηγούν με την αποτελεσματική δημοσιονομική ενοποίηση, συμπληρωμένη από τις τρέχουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που αναμένεται να διατηρήσουν τα πολύ χαμηλά επίπεδα του εξωτερικού χρέους της Βουλγαρίας, οδηγώντας στην επόμενη μείωση του δημόσιου ελλείμματος κάτω από το κριτήριο του Μάαστριχτ του 3% φέτος και κοντά στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά την ενισχυμένη θεσμική ικανότητα, αποτέλεσμα των αποφασιστικών προσπαθειών για την βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της αστυνομίας, με σκοπό την αναβάθμιση του κράτους δικαίου.