Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.45, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06- 2010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1 ο : Ενημέρωση - έγκριση δαπάνης φιλοξενίας ποσού 10.000,00€ (μη συμπ. ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση διπλής επετειακής εκδήλωσης στις 21/08/2016 στην Τ.Κ. Λάκκων για τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του 1866 & τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Γενικού Αρχηγού της Επανάστασης – Ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3 ο : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» για ένταξη και επιχορήγηση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5 ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 6 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία στις 31/12/2014»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1 ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Μελισσουργείου Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά Υποέργο 1ο: Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Μελισσουργείου Δ.Ε. Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ Δ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, 3 Ο ΥΠΟΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13 ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών πού προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10 ης Μαρτίου 2015»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14 ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15 ο : Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Σέμπρωνα»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ.»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βουκολιών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "Βελτίωση οδού πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22 ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης & εκβολών ποταμών (πρώην Δήμος Κολυμβαρίου)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23 ο : Αποδοχή της υπ΄αρ. 2/6-7- 2016 Πράξης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ και της με αριθμ. 7/6-7- 2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24 ο : Ψήφιση πίστωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25 ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών/Ψηφίσεις πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Βαγιάκη Μαρίνα του Παναγιώτη, κάτοικος Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Κατσουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κάτοικος Τ.Κ. Βατόλακου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μιχελάκη Αντωνία του Ιωάννη, κάτοικος Τ.Κ. Βασιλόπουλου της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μπομπολάκη Αθανασία του Σπυρίδων, κάτοικος Τ.Κ. Βουκολιών της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κωνσταντουδάκη Ελευθερία του Στέφανου, κάτοικος Τ.Κ. Χρυσαυγής της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Παντελάκη Ιωάννη του Χαραλάμπου, κάτοικος Τ.Κ. Μανωλιόπουλου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικος Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Χρήστο του

Εμμανουήλ, κάτοικος Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Καψαλάκη Νικόλαο του Κων/νου, κάτοικος Χανίων της Δ.Ε. Χανίων Δήμου Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35 ο : Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής α) με την Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων (Α.Λ.Α Χανίων) στην 11η Επετειακή Πρωταθληματική Ανάβαση Ομαλού στις 3 & 4/09/2016, β) με τον Εξωραϊστικό Μορφωτικό Σύλλογο Λίμνης Κυδωνίας στην Γιορτή Τσικουδιάς στις 21/8/2016 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά