Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, μέλος του ομίλου Euromedica, προχώρησε πρόσφατα σε σημαντικές μειώσεις τιμών στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το γυναίκειο πληθυσμό και τα ζευγάρια της Κρήτης που βρίσκονται σε αναπαραγωγική διαδικασία ή χρήζουν γυναικολογικής-μαιευτικής φροντίδας. 

Η μείωση στις τιμές υπαγορεύτηκε καταρχήν από την ανάγκη να προσαρμοστεί η οικονομική στρατηγική του Μαιευτηρίου στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα από την πολύχρονη και παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει όλα τα στρώματα του πληθυσμού και κυρίως τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα του νησιού μας.

Διαμορφώθηκε όμως και από την αντίληψη του ομίλου Euromedica ότι είναι εφικτή η παροχή του ίδιου ή και καλύτερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας με αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας, την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών στην παρεχόμενη νοσηλεία και ιατρική φροντίδα και την εξοικονόμηση πόρων από την ορθολογική διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Τα νέα οικονομικά πακέτα που προσφέρονται στα ζευγάρια της Κρήτης φτάνουν μέχρι και 30% μείωση στις τιμές και καθιστούν πιο εύκολη την πραγματοποίηση της παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διενέργεια του τοκετού σε ένα φιλικό, ασφαλές και με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σύγχρονο Μαιευτήριο.

Παράλληλα η μείωση των τιμών αφορά κάθε παρεχόμενη άλλη δραστηριότητα στο χώρο της Γυναικολογίας και ειδικότερα τη διενέργεια πάσης φύσεως γυναικολογικού χειρουργείου.

Η Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ προχώρησε επίσης σε μια σημαντική προσφορά για τα ζευγάρια όπου ο ένας ή και τα δύο μέλη είναι άνεργος (εγγεγραμμένος στο Ταμείο Ανεργίας) παρέχοντας ένα εξαιρετικά οικονομικό πακέτο «παρακολούθησης της κύησης και τοκετού» σε πρωτόγνωρα χαμηλές τιμές για ιδιωτικό Μαιευτήριο στην Ελλάδα. 

Τέλος η Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με ιατρούς εξειδικευμένους και έμπειρους, μαίες και νοσηλεύτριες καλά εκπαιδευμένες και υλικοτεχνική υποδομή που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις ακόμη και των πλέον εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβάσεων.

Με τη σημαντική μείωση του κόστους που επιχειρείται φιλοδοξεί να κάνει εφικτή την πρόσβαση στο Μαιευτήριο όλου του γυναικείου πληθυσμού και των ζευγαριών της Κρήτης κρατώντας πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.