Το φλέγον ζήτημα της αύξησης των θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας έφερε σήμερα 29/8/2016 στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ προσφέρει δωρεάν θέσεις για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας βρεφών και νηπίων. Παρότι φέτος ο προϋπολογισμός  του ανωτέρου Προγράμματος έχει αυξηθεί στα 193.000.000 ευρώ, έναντι 176.000.000 ευρώ πέρσι, εντούτοις 36.769 οικογένειες κινδυνεύουν να μείνουν τα παιδιά τους εκτός βρεφονηπιακών σταθμών καθώς φέτος στο πλαίσιο του Προγράμματος προσφέρονται 84.800 θέσεις που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 121.569 βρεφών και νηπίων των οποίων οι γονείς υπέβαλαν σχετική αίτηση για την εγγραφή τους. Μάλιστα σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που εκδόθηκαν στις 24/8/2016, ένα στα τέσσερα παιδιά έμειναν εκτός Προγράμματος και οι γονείς τους βρίσκονται πλέον σε απόγνωση».

«Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)», συνέχισε ο Νότης Μαριάς, «για τη σχολική χρονιά 2016-2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων δομών του Προγράμματος αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας νέων πρέπει έγκαιρα να εξασφαλιστούν πόροι ύψους 250.000.000 ευρώ, ήτοι επιπλέον πόροι 57.000.000 ευρώ.»

Για τον λόγο αυτόν ο Νότης Μαριάς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κατεπείγοντα μέτρα και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές να διασφαλιστούν επιπλέον πόροι ύψους 57.000.000 ευρώ για την περίοδο 2016-2017 προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ως άνω Πρόγραμμα.