Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου θα καλύπτει τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Ιατρεία των Αποκεντρωμένων Οργανικών Μονάδων  Σητείας και Ιεράπετρας για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2016 τις παρακάτω ημέρες :

Ιατρείο Σητείας :  6/9/2016  από τις 09:30 έως τις 14:00 και θα καλύπτει τακτικά και έκτακτα περιστατικά καθώς και  διασυνδετικά  περιστατικά της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας

Ιατρείο Ιεράπετρας : 7, 14, 21  και 28-9-16  από τις 09:00 έως τις 14:00 και θα καλύπτει τακτικά και έκτακτα περιστατικά, καθώς και διασυνδετικά  περιστατικά της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας  Ιεράπετρας.