Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs και Βελτίωση Ρευστότητας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πορείας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς για το 1ο εξάμηνο του 2016.

Kατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016, ο Όμιλος εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα €20 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα €288 εκατ.

Όπως ανέφερε η Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Χαρίκλεια Απαλαγάκη

«Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η Τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016. 

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Πουλόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο:

« Ο Όμιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα €20 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα €288 εκατ. με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους 3 μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα. 

Η πολιτική της Τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά €445 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η «κορύφωση» για τα NPLs του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα 9 μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά €1,6 δισ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 17,5%, και είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την Τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της.»                    

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς για το 1ο εξάμηνο του 2016