Επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης είχε ο βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφορικά με την εξυπηρέτηση  των αναγκών  του τομέα  καθαριότητας  και του προβλήματος  που έχει πρόκυψη βάσει  του  άρθρου 12  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015.

«Είναι αδιανόητο η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου να χάσει ξαφνικά δεκάδες εργαζομένους από το δυναμικό της, οφείλουμε να πράξουμε άμεσα και να δώσουμε λύση. Η ως άνω διάταξη πρέπει να συμπεριλάβει και όσους προσλήφθηκαν εντός του 2016 βάση της ίδιας προκήρυξης», τόνισε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης.