Ο Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, υπό τον τίτλο:  «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί».

 Στην ενημέρωση που θα γίνει στο ΒΛΑΧΑΚΕΙΟ ΠΜΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ  την Τρίτη 6/09/2016 και ώρα 17.30 μ.μ. θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι δυνατότητες των νέων προγραμμάτων CLLD/LEADER  και LEADER  Αλιείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και θα συζητηθούν οι δράσεις και τομείς που θα χρηματοδοτηθούν την νέα περίοδο.

 Στην εκδήλωση αυτή μπορούν να συμμετέχουν φορείς και τοπικός πληθυσμός, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες και το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.

"Η άποψη και η εμπειρία όλων είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της περιοχής, καθώς θα θέσει τις αναπτυξιακές βάσεις κάθε περιοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο . Οφείλουμε όλοι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που δίνεται να σχεδιάσουμε μαζί την κοινή μας προοπτική", αναφέρεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.