Η απόκλιση στην ακολουθούμενη νομισματική πολιτική μεταξύ Fed και ΕΚΤ επανέρχεται ως βασικό οικονομικό ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι τα δημοσιοποιειθέντα στοιχεία ανεργίας στις Η.Π.Α. δεν φαίνεται να υποστηρίζουν αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά την συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, εντούτοις η πιθανότητα αύξησης εντός του 2016 παραμένει αυξημένη.

Στον αντίποδα τώρα η ΕΚΤ αναμένεται να προβεί σε εξαγγελίες λήψης μέτρων περαιτέρω ποσοτικής χαλάρωσης. Με το ευρωπαϊκό πληθωρισμό κολλημένο κοντά στο μηδέν τα τελευταία 2 χρόνια και την σκιά του Brexit να απειλεί να ανακόψει την ήδη αναιμική οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη αυξάνονται σοβαρά οι πιθανότητες για περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση στην συνεδρίαση του δ.σ. της ΕΚΤ  την 8η Σεπτεμβρίου.

Ο μέσος πληθωρισμός των 19 κρατών μελών της ευρωζώνης παρέμεινε κολλημένος στο 0.2%  τον Αύγουστο, την ίδια στιγμή που ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε υποχώρηση. Τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού θα ανακοινωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου και η ανακοίνωση τους στο παρελθόν έχει προκαλέσει ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής.

Σοβαρός παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει το Brexit. Παρά τις αρχικές μαύρες προβλέψεις για τις συνέπειες του Brexit, μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σοβαρή επίδραση ούτε στην ευρωζώνη ούτε στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες στο μέλλον όταν θα αρχίσει η υλοποίηση του Brexit. Έτσι θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό η ΕΚΤ να προβεί σε περικοπή των προβλέψεων της για την οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη τα προσεχή χρόνια.

 Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στην παράταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που λήγει τον Μάρτιο του 2017 τουλάχιστον κατά έξη μήνες. Πολλοί αναλυτές μάλιστα πιστεύουν ότι θα μπορούσε να παραταθεί και μέχρι το τέλος του 2018. Εκτός από την χρονική παράταση του προγράμματος είναι πολύ πιθανό ο κ. Ντράγκι να ανεβάσει τον τελικό στόχο της συνολικής ποσότητας αξιογράφων που πρόκειται να αγορασθούν, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 1.7 τρις ευρώ.

Όσο περισσότερο αυξηθεί η ποσότητα αξιογράφων προς εξαγορά από την ΕΚΤ, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος να εμφανιστούν ελλείψεις στα αξιόγραφα προς εξαγορά. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ πιθανόν η ΕΚΤ να προβεί σε αλλαγή των κανόνων, που η ίδια έχει θέσει, σχετικά με τις αγορές αξιογράφων. Και οι δύο βασικότεροι κανόνες που θα μπορούσαν να αλλάξουν αναφέρονται αφενός στο μέγιστο ποσοστό που μπορεί να αγοράσει η ΕΚΤ από κάθε ομολογιακή έκδοση, και αφετέρου στον κανόνα ότι η απόδοση του ομολόγου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το επιτοκιακό επιτόκιο (που τώρα βρίσκεται στο -0.4%). Ο δεύτερος κανόνας περιορίζει ουσιαστικά την ποσότητα γερμανικών ομολόγων προς εξαγορά.   

Παρά την κριτική που έχουν υποστεί οι πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης για την αποτελεσματικότητα τους, είναι ακόμα μακριά η επιστροφή σε ένα κανονικό επιτοκιακό περιβάλλον.