Παρατείνονται αφότου έληξαν (30.6.2011) μέχρι τέλος του έτους οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών (αφορούν την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων) στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, από τους κυρίους των ακινήτων ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, για την υπαγωγή των ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων.

Αυτό προβλέπει, όπως δημοσιεύει η naftemporiki.gr, τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο περί «Λειτουργίας ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Επίσης παρατείνεται μέχρι την 31.12.2011, (λήγει 30.10.2011), η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Αναλυτικότερα, το κείμενο της σχετικής διάταξης έχει ως εξής:

«3. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 9Α 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30.12.2011.

Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 , όπως ισχύει παρατείνεται μέχρι την 31.12.2011.»