Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε (αρ. απόφασης 78/2016)  να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθμό 03/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της του Ηρακλείου.       

H ανωτέρω απόφαση με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης μας, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.heraklion.gr ), προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το πρακτικό της επιτροπής κυκλοφορίας

"Συνεδρίασε την Παρασκευή 15/7/2016 η Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Γιάννη Αναστασάκη. Η σύνθεση της επιτροπής είναι η ακόλουθη: Γιάννης Αναστασάκης (πρόεδρος), Μηνάς Καπετανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμη Πολιτών», Ιωάννης Ψαρράς, Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της παράταξης Ηράκλειο Ανοιχτοί ορίζοντες», Ιωάννης Νεονάκης, εκπρόσωπος της Δημ.παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες», Μανώλης Καραντεμοίρης, εκπρόσωπος της Δημ. Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Μόνα Αμανατίδου, εκπρόσωπος της παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», Εμμανουήλ Χρυσός, Διοικητής Τροχαίας, Ιωάννης Σχινάς, εκπρόσωπος ΤΕΕ τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Εμμανουήλ Κουμαντάκης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Καλλέργος Βουλγαράκης, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Στέφανος Σμυρνιωτάκης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ταξί, Χαρίτος Παπαδάκης, εκπρόσωπος ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων, Γεώργιος Βιδάκης, εκπρόσωπος ΑΜΕΑ, Νίκος Μαυροματάκης, ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός, Ιωάννης Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι: κ. Αναστασάκης Γιάννης (πρόεδρος), Μηνάς Καπετανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Ψαρράς, Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Νεονάκης, αναπληρωματικό μέλος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Ιωάννης Σχινάς εκπρόσωπος ΤΕΕ τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Ιωάννης Παπαδάκης, αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ταξί, Χαρίτος Παπαδάκης εκπρόσωπος ιδιοκτητών σταθμών αυτ/των,  Νίκος Μαυροματάκης, ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός, Χαιρέτη Πελαγία, υπεύθυνη του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου, Σμυρνάκης Γεώργιος, υπάλληλος τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου. 
Παρόντες από την 1η Δημοτική Κοινότητα ήταν η κα  Μαρίνα Ανδρονά – Κοντογιαννάκη, από την 3η Δ. Κοινότητα ήταν ο κ. Ταγκαράκης Νίκος.

Α) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1) Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο της τάφρου και των    
            ενετικών τειχών Ηρακλείου.

    Έχοντας υπόψη:

1.    Το με αριθ. Πρωτ. 52744/11-4-2014 έγγραφο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το οποίο ζητείται η απαγόρευση της στάθμευσης, προς εφαρμογή της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/256289/139182/9246/3936/26-2-14 Υπουργικής απόφασης, με την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης της στάθμευσης σε όλη την περίμετρο της τάφρου και των τειχών καθώς και στους προμαχώνες Vituri και Μαρτινέγκο.  
2.    Το με αριθ. Πρωτ.  38903/31-3-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται εκ νέου η τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης της πρόσβασης σε οχήματα, στάσης και στάθμευσης στο χώρο τη τάφρου.
3.    Το αριθ. Πρωτ. 157/13-2-2013 έγγραφο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το οποίο ζητείται  το σφράγισμα των χώρων, οι οποίοι λειτουργούσαν στην περιοχή των ενετεικών τειχών κατά παράβαση του άρθρ. 10 του Ν.3028/02 και τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, προς εφαρμογή της 640/2012 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου , για την παύση της λειτουργίας από τη ΔΕΠΤΑΗ των χώρων αυτών για στάθμευση οχημάτων.
4.    Το αριθ. Πρωτ. 1864/5-12-2014 της Δ/νσης ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  , που αφορά την αναβολή διατύπωσης γνωμοδότησης σχετικά με την έγκριση ή μη αιτήματος του Σωματείου Επιχειρηματιών Χώρων Στάθμευσης Ηρακλείου για τον αποκλεισμό της τάφρου των ενετικών τειχών και των γειτονικών χώρων με τοποθέτηση εμποδίων.
5.    Το με αριθ. Πρωτ. 1143/7-1-2016 έγγραφο του τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι η Υπηρεσία κατέθεσε  τον Οκτώβριο του 2015 προσχέδιο του «Master plan χρήσεων της ζώνης της Ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου Κρήτης»  και στο οποίο αναφέρονται οι προτάσεις και οι θέσεις της Υπηρεσίας σχετικά με τη χρήση των χώρων αυτών προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών του οχυρωματικού περιβόλου και των πολιτιστικών χώρων που είναι σε άμεση επαφή με αυτό.
6.    Το με αριθ. Πρωτ. 77971/16-6-2015 έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών, στο οποίο αναφέρεται ότι στις 30 και 31/10/2014 απομακρύνθηκαν όλες οι  πινακίδες  με την ένδειξη «Δημοτικό Πάρκινγκ» και παράλληλα τοποθετήθηκαν πληροφοριακές πινακίδες σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης των χώρων στάθμευσης.
7.    Το με αριθ. Πρωτ. 6041/57/14-2-2014 υπόμνημα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου προς τη Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης και το υπόμνημα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στα οποία αναφέρεται ότι είναι μη νόμιμη οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους, η οποία θα παρακωλύει την ελεύθερη χρήση αυτών, ως νόμιμα έχει προσδιοριστεί. 
Εισηγούμαστε
1.    Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ7  για απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων μέσα στο χώρο των ενετικών τειχών. Συγκεκριμένα :  στην τάφρο Βιτούρι παράλληλα με την οδό Χ. Τρικούπη (Πλ. Κύπρου), στην τάφρο Βιτούρι (παρά την πύλη Αγ. Γεωργίου στη Λ. Ικάρου), στην οδό Ν. Πλαστήρα (εσωτερικό πρανές Προμαχώνα Μαρτινέγκο προς την πόλη), στην οδό Αρχ. Μακαρίου (παρά το κτίριο ΚΣΟΣ), στη συμβολή της οδού Βίγλας με τη Λ. Δημοκρατίας, κυρίως στο τμήμα από την οδό Βίγλα έως την Πύλη Ιησού καθώς και σε κάθε χώρο πάνω στα τείχη, στην τάφρο Βηθλεέμ (Κομένο Μπεντένι) (βλ. συνημμένο σχέδιο).
2.    Από την απαγόρευση της εισόδου στους προαναφερόμενους χώρους εξαιρούνται όλα τα οχήματα Δημοσίας Χρήσης (βλ. σχ. Α1).
   Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα ο πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να αναβληθεί  το θέμα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΚΑΣ. Μετά την απόφαση του ΚΑΣ θα εισαχθεί εκ νέου για συζήτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Το Σωματείο Επιχειρηματιών χώρων Στάθμευσης Ηρακλείου κατέθεσε προς την Επιτροπή Κυκλοφορίας το με αριθ. Πρωτ. 80434/15-7-2016 υπόμνημα.
 Η πρόταση του προέδρου της επιτροπής για αναβολή του θέματος ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

2) Με το αριθ. Πρωτ. 1914/1-4-2016 έγγραφο του το Κατάστημα κράτησης 
    Αλικαρνασσού και με το αριθ. Πρωτ. 64717/14-6-2016 έγγραφο της 
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μας ζητείται η τοποθέτηση 
    πληροφοριακών πινακίδων για τον εντοπισμό των Καταστημάτων Κράτησης.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Η Υπηρεσία μας προτείνει  την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς το Κατάστημα Κράτησης Ν. Αλικαρνασσού  στα εξής σημεία: 
Α. στη συμβολή των οδών Δ. Μποφώρ και Λ. Ικάρου
Β. στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Λ. Ικάρου
Γ. στη συμβολή των οδών Στ. Καζαντζίδη και Λ. Ικάρου
Δ. στη συμβολή των οδών Σταδίου και Λ. Ικάρου. Στο σημείο αυτό θα  τοποθετηθούν δυο πινακίδες όπως φαίνετε στο συνημμένο σχέδιο.

   Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς το Κατάστημα Κράτησης Ν. Αλικαρνασσού στα εξής σημεία:
Α. στη συμβολή των οδών Δ. Μποφώρ και Λ. Ικάρου (βλ. σχ.Α2) 
Β. στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Λ. Ικάρου (βλ. σχ.Α3)
Γ. στη συμβολή των οδών Στ. Καζαντζίδη και Λ. Ικάρου (βλ. σχ.Α4)
Δ. στη συμβολή των οδών Σταδίου και Λ. Ικάρου. Στο σημείο αυτό θα  τοποθετηθούν δυο πινακίδες 
    (βλ. σχ.Α5) 

Β)     ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1.    Αιτήματα  Φαρμακοποιών και διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων προς το Τμήμα Κυκλοφορίας του Δ.Η. σχετικά με την παραχώρηση χώρων στάσης και στάθμευσης ΑΜΕΑ μπροστά από τις ιδιοκτησίες στέγασης των επιχειρήσεών τους.    
2.    Ο φαρμακοποιός κ. Γεώργιος Παρασύρης με το αίτημά του (αρ. πρωτ.: 37866/07- 04-2016), ζητεί την παραχώρηση και οριοθέτηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Καλοκαιρινού στον αρ. 253-255.
3.    Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με δύο αιτήσεις του (αρ,πρωτ.: 50129/12-05-       2016 και 64788/14-06-2016), ζητάει και προτείνει την παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης οχημάτων προς εξυπηρέτηση των ασθενών όλων των ιδιωτών ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν εντός και εκτός τειχών πόλης Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα προτείνουν: 
α) Πλατεία Κορνάρου: Τρείς (3) θέσεις είτε στην οδό Μαυρολένης είτε στην 
 Πλατεία Κορνάρου αμέσως πριν το φανάρι, από την πλευρά του αγάλματος.
β) Άγιος Μηνάς – Κυρίλλου Λουκάρεως: Δύο (2) θέσεις στην πλευρά της  
    κατεύθυνσης, ακριβώς απέναντι από την πλευρά του αγάλματος. 
γ) Άβέρωφ: Δύο (2) θέσεις μπροστά από το μνημείο απέναντι από την πλατεία  
    Ελευθερίας, στην πλευρά της κατεύθυνσης.
δ) Ζωγράφου: Δύο (2) θέσεις είτε στις εσοχές του δρόμου είτε στην πλατεία    
    απέναντι από το εφετείο. 
ε) Κνωσσού: Δύο (2) θέσεις έξω από το διαγνωστικό. 
ζ) Μίνωος: Δύο (2) θέσεις αμέσως πριν το φανάρι έξω από τα πολυιατρεία.
η) Έβανς: Δύο (2) θέσεις έξω από την στοά Μουρτζή.
Εισηγήσεις Υπηρεσίας:
1ο 2ο & 3ο αίτημα: Ο Δήμος Ηρακλείου διαχρονικά παραχωρεί τη δυνατότητα στάσης και στάθμευσης με την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε οχήματα ΑΜΕΑ, σε όλες τις οδούς της πόλης σε αναλογία 1:10 του συνόλου των προβλεπομένων θέσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και λοιπών πολιτών. Ωστόσο, στην Υπηρεσία μας καταφτάνουν αιτήματα παραχώρησης θέσεων στάσης και στάθμευσης ΑΜΕΑ, για την εξυπηρέτηση Φαρμακείων και Ιατρείων η ικανοποίηση των οποίων θα ανατρέψει δραματικά (στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της πόλης) την ανωτέρω αναλογία, καθιστώντας απαγορευτική τη στάση ή τη στάθμευση σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Επιπροσθέτως, η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, ενδεχομένως να εγείρει αντίστοιχα αιτήματα κι από άλλους επιχειρηματίες των οποίων τα καταστήματα εξυπηρετούν ΑΜΕΑ. 
Με την 558/2005 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου έχουν παραχωρηθεί  θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε οδούς εντός της παλιάς πόλης (η απόφαση επισυνάπτεται).   
Στο αίτημα του κ. Παρασύρη η  Υπηρεσία μας απάντησε  με αριθμό πρωτ. έγγραφό της 37866/2016, σύμφωνα με το οποίο επισημαίνεται ότι σε ολόκληρη την Λ. Καλοκαιρινού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων όπως αυτό προκύπτει και από τις ήδη τοποθετημένες κατακόρυφες σημάνσεις (Ρ-40). Στον εν λόγω  δρόμο επιτρέπεται μονάχα η στάση οχημάτων εφοδιασμού των καταστημάτων μέσα στις διαμορφωμένες εσοχές των πεζοδρομίων. 
Ωστόσο, κατόπιν επανειλημμένων, διαρκών και επίμονων προφορικών οχλήσεων του ανωτέρω επιχειρηματία, το θέμα εισηγείται στην επιτροπή προς συζήτηση, με την πρόταση της υπηρεσία μας να παραμένει σταθερή και εναρμονισμένη στα αναφερόμενα του ανωτέρω εγγράφου.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας εισηγείται την παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης ΑΜΕΑ ως ακολούθως:

1.    Να εφαρμοστεί και να διευρυνθεί η 558/2005 απόφαση του Δ.Σ., λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών και επισκεπτών της πόλης
2.    Την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κεντρικούς οδούς της πόλης σε σημεία ισότιμης εξυπηρέτησης όλων των επιχειρήσεων. περιπτώσεις που δεν ανατρέπεται η ανωτέρω αναλογία
3.    Να παραπεμφθεί το θέμα στον ανάδοχο για την επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης για την έκφραση απόψεων.

   Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τα εξής:
Α. Να ελεγχθεί αν έχει εφαρμοσθεί η αριθ. 558/2005 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
Β. Να διαβιβασθούν όλα τα εκκρεμή αιτήματα στον ανάδοχο για την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής 
    μελέτης Παλιάς Πόλης και να εφαρμοσθεί η αναλογία 1/10 σε συνδυασμό με τον καθορισμό των θέσεων 
   στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους 

Γ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΤΩΝ

1)    Η εταιρεία Χ.Γ. Κασμιρλής Α.Ε. Castello Hotels, ζητά την παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Θερίσου μπροστά από το Ξενοδοχείο Castello, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του κόμβου καθώς και η εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου με φορτοεκφόρτωση των τουριστικών λεωφορείων, ταξί και οχημάτων ΑΜΕΑ.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Το αίτημα της εταιρείας Χ.Γ. Κασμιρλής Α.Ε. Castello Hotels είχε αναβληθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας στις 2-6-2016 προκειμένου να εισαχθεί σε νέα συνεδρίαση, κατόπιν προσκόμισης φωτογραφικού υλικού. 
Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης ως φορτοεκφόρτωση στην εσοχή επί της οδού Θερίσου μπροστά από το Ξενοδοχείο Castello. Θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ40, συνημμένο φωτογραφικό υλικό (Σχ.Γ1 ).
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης ως φορτοεκφόρτωση στην εσοχή επί της οδού Θερίσου μπροστά από το Ξενοδοχείο Castello. Θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ40 (βλ. σχ. Γ1)

2)    Με το αριθ. Πρωτ. 54444/24-5-2016 έγγραφο τους δημότες της περιοχής Σκαλανίου, ζητάνε την επανεξέταση του θέματος για κατάργηση της μονοδρόμησης της οδού που συνδέει την παλιά επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Καστελλίου με την οδό που οδηγεί προς την ίδια επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Καστελλίου στο χωριό Σκαλάνι, και την μετατροπή της σε διπλής κατεύθυνσης.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Το θέμα αυτό  συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας στις 19/02/2016 όπου γνωμοδότησε αρνητικά προς την επιτροπή ποιότητας ζωής και εισηγήθηκε  η εν λόγω οδός να παραμείνει μονόδρομος για τους εξής λόγους: α) Τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού δεν επιτρέπουν την αμφίδρομη πορεία των οχημάτων β) στη συμβολή της οδού με την επαρχιακή οδό (έξοδος δυτικά) υπάρχει περιορισμένη ορατότητα για τα οχήματα που πρέπει να στρίψουν αριστερά προς την επαρχιακή οδό και γ) στη συμβολή της με την επαρχιακή οδό που οδηγεί προς Σκαλάνι λόγω της οξείας γωνίας στη συμβολή των δύων οδών, λόγω της έντονης κλίσης του οδοστρώματος και της περιορισμένης ορατότητας είναι επικίνδυνη η έξοδος των οχημάτων με πορεία προς το Σκαλάνι.
   Η Υπηρεσία μας παραμένει στην αρχική της εισήγηση και προτείνει η εν λόγω οδός να παραμείνει όπως λειτουργεί σήμερα ως μονόδρομος.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή εν μένει στην αρχική της εισήγηση να παραμείνει η εν λόγω οδός ως μονόδρομος (συνεδρίαση της επιτροπής 19-2-2016), εφόσον δεν συντρέχουν νεότερα δεδομένα. Επίσης πρότεινε να διαβιβασθεί το θέμα στο τμήμα Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και στην αντίστοιχη Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει η δυνατότητα για βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.

3)    Με το αριθ. Πρωτ. 61911/2016 αίτημα του δημότης, ζητά την τοποθέτηση πινακίδας STOP στη συμβολή των οδών Νεφέλης και Κρίνων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας εισηγούμαστε:
 α. την τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-2 STOP στη συμβολή των οδών Κρίνων και  Νεφέλης. 
β. μια πινακίδα Ρ-2 STOP στη συμβολή της οδού Κρίνων  με την οδό Μιχαήλ Ηλιάδη και 
γ. μια πινακίδα Ρ-2 STOP στη συμβολή της οδού Μιχαήλ Ηλιάδη με την οδό Ανθέων (βλ. Σχέδιο Γ3.)
 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για;
α. την τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-2 STOP στη συμβολή των οδών Κρίνων και  Νεφέλης. 
β. μια πινακίδα Ρ-2 STOP στη συμβολή της οδού Κρίνων  με την οδό Μιχαήλ Ηλιάδη και 
γ. μια πινακίδα Ρ-2 STOP στη συμβολή της οδού Μιχαήλ Ηλιάδη με την οδό Ανθέων (βλ. Σχέδιο Γ3.)

4)    Με το αριθ. Πρωτ. 7889/2016  αίτημα του δημότης, ζητά την τοποθέτηση πινακίδας STOP στη συμβολή των οδών Ισότητας και Βολανάκη περιοχή Ατσαλένιου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας εισηγούμαστε  τον χαρακτηρισμό της οδού Ισότητας ως δρόμο προτεραιότητας και την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 STOP σε όλες τις κάθετες σε αυτή οδούς  (βλ. Σχέδιο Γ4).
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 STOP σε όλες τις καθέτους που βαίνουν στην οδό Ισότητας, με την παρατήρηση ότι η τοποθέτηση των πινακίδων είναι προσωρινή μέχρις ότου γίνει ανάθεση μελέτης για όλη την πολεοδομημένη περιοχή του Ηρακλείου, ‘ώστε να γίνει μια ιεράρχηση των  βασικών οδών.

5)    Με το αριθ. Πρωτ. 66194/2016  αίτημα του το Προξενείο Ιρλανδίας στην Κρήτη , ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Αθανασίου Σκουλά. 

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στην οδό Αθ. Σκουλά, διαπιστώθηκε ότι η γεωμετρία της οδού με το εύρος των 12,00 μ., που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας, με ελάχιστη έως ανύπαρκτη εμπορική κίνηση, χαμηλής έντασης κυκλοφορία και ανύπαρκτο πρόβλημα στάθμευσης, επιτρέπει ανεμπόδιστα την παραχώρηση  μιας θέσης για τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων του Προξενείου.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την παραχώρηση  μιας θέσης για τη στάση και στάθμευση των οχημάτων του Προξενείου επί της οδού Αθαν. Σκουλά. Μειοψηφούντος του εκπροσώπου του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης κ. Γ. Σχοινά.

6)    Με το αριθ. Πρωτ. 32040/23-3-2016  αίτημα της η Attica bank ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης χρηματαποστολής επί της οδού Έβανς . 

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας εισηγούμαστε  την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη στη συμβολή της με την οδό Έβανς . Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείται και από την τράπεζα Πειραιώς για τις χρηματαποστολές.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση  μιας θέσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη στη συμβολή της με την οδό Έβανς . Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείται από την τράπεζα Attica bank και την τράπεζα Πειραιώς για τις χρηματαποστολές.

Δ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Τεχνική παρέμβαση της Υπηρεσίας μας για την τοποθέτηση οριζόντιας και 
       κατακόρυφης σήμανσης στο 41ο Δημοτικό Σχολειό επί της οδού Μελετίου Πηγά. 

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Διαπιστώνοντας το πρόβλημα μη ασφαλούς διέλευσης των μαθητών του 41ου Δημ. Σχολείου επί της οδού Μελετίου Πηγά, εισηγείται την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16 ( Σχ. Δ1).

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση οριζόντιας και 
       κατακόρυφης σήμανσης στο 41ο Δημοτικό Σχολειό επί της οδού Μελετίου Πηγά. (βλ. σχ. Δ1).

2) Τεχνική παρέμβαση της Υπηρεσίας μας για την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Αντ. Μπετεινάκη. 

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Διαπιστώνοντας το πρόβλημα μη ασφαλούς διέλευσης των μαθητών του 9ου Δημ. Σχολείου επί της οδού Αντ. Μπετεινάκη, εισηγείται την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16 ( Σχ. Δ2).

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Αντ. Μπετεινάκη.. (βλ. σχ. Δ2).

3) Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων) σε όλο το μήκος  της οδού Ιδομενέως από την ανατολική πλευρά μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Επιμενίδου ( Σχ. Δ3).
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων) σε όλο το μήκος  της οδού Ιδομενέως από την ανατολική πλευρά μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Επιμενίδου ( Σχ. Δ3).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ"

Τεχνική έκθεση

Αποκλεισμός του τμήματος της παραλιακής οδού από την συμβολή με την οδό Δημοκρατίας έως την οδό Ηροδότου, λόγω υλοποίησης του πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Συγκεκριμένα:  θα γίνει  διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της παραλιακής οδού από την συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας έως τη συμβολή της με την οδό Ηροδότου  για την εκτέλεση του αριθ. 1/15-3-2010 πρωτοκόλλου κατεδάφισης με δεδομένο ότι με την κατεδάφιση του επίμαχου τμήματος των 60,00μ., το πλάτος του εναπομένοντος ασφαλτικού οδοστρώματος που θα χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία των οχημάτων, περιορίζεται στα 2,75μ. έως και 5,00μ. ενώ παράλληλα κατεδαφίζεται και το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού.

ΘΕΜΑ 2ο :
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περίπτωση διακοπής της  κυκλοφορίας  από την συμβολή με την οδό Σεφέρη μέχρι την οδό Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα: Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες προτείνεται να ισχύσουν στην περίπτωση που η Περιφέρεια Κρήτης  και ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. προχωρήσουν στον αποκλεισμό – διακοπή της κυκλοφορίας στη νεοκατασκευασθείσα παραλιακή οδό από την συμβολή με την οδό Σεφέρη μέχρι τη συμβολή με την οδό Δημοκρατίας, έχουν ως εξής:
 Η οδός Σεφέρη να συνεχίσει να λειτουργεί ως μονόδρομος με είσοδο από την παραλιακή προς το πολεοδομικό κέντρο της Ν. Αλικαρνασσού, (όπως λειτουργεί και σήμερα).

Στη  συμβολή της παραλιακής με την οδό Δημοκρατίας να τοποθετηθούν οι  πινακίδες  Π-78 και Ρ-52α και Ρ-7 επί της παραλιακής οδού  και υποχρεωτική πορεία των οχημάτων προς την οδό Δημοκρατίας . Πινακίδες Ρ-27 και Ρ-28 στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Πυγδάμου, Ρ-27 στη συμβολή των οδών Πυγδάμου και Αρτεμησίας.

Οι οδοί Δωδεκανήσου, Αρτεμησίας, Ηροδότου και Μαυσώλου όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, μετά τον αποκλεισμό της παραλιακής θα εξυπηρετούν  μόνο τις παρόδιες ιδιοκτησίες και θα είναι αδιέξοδοι. Γι’ αυτό προτείνεται στη  συμβολή των οδών αυτών  με την παραλιακή  να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες Π-25 (αδιέξοδη οδός) και πινακίδα Ρ-7 (απαγόρευση όλων των οχημάτων). Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-27, Ρ-28 στις συμβολές των οδών Δωδεκανήσου και Ανθούς, Μαυσώλου και Ανθούς, Αρτεμησίας και Ανθούς, Δωδεκανήσου και Σεφέρη, Μαυσώλου και Ηροδότου. Πινακίδες Ρ-40 επί της οδού Ηρακλείτου στη νότια πλευρά από τη συμβολή της με την οδό Δωδεκανήσου έως τη συμβολή με την οδό Αρτεμησίας.

Το τμήμα της οδού Ηρακλείτου από την οδό Σταδίου έως και την οδό Ηροδότου θα παραμείνει μονόδρομος και το υπόλοιπο τμήμα της μέχρι την οδό Δωδεκανήσου θα λειτουργεί ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Ενώ το τμήμα της από την συμβολή Δωδεκανήσου μέχρι και την οδό Σεφέρη θα λειτουργεί ως μονόδρομος με κατεύθυνση δύση – ανατολή. Θα τοποθετηθεί πινακίδες Π-23 στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Ηροδότου, Ηρακλείτου και Αρτεμησίας, Ηροδότου και Ανθούς, Αρτεμησίας και Πυγδάμου.
Επίσης προτείνεται η οδός Αρτεμισίας και η οδός Μαυσώλου να λειτουργήσουν ως ζεύγος μονοδρόμων με άνοδος την οδό Μαυσώλου και κάθοδος την οδό Αρτεμησίας. Πιο αναλυτικά η οδός Μαυσώλου θα λειτουργεί ως άνοδος με κατεύθυνση βορρά – νότο, ενώ η οδός Αρτεμησίας θα λειτουργεί ως κάθοδος με κατεύθυνση νότο  - βορρά.

Οι υπόλοιποι οδοί βόρεια της οδού Ηρακλείτου θα παραμείνουν διπλής κατεύθυνσης προκειμένου να εξυπηρετούν τις παρόδιες ιδιοκτησίες καθώς και τους διερχόμενους από την οδό Σταδίου που κατευθύνονται δια μέσω της παραλιακής προς την πόλη του Ηρακλείου. Με εξαίρεση την οδό Πυγδάμου και την οδό Ανθούς που προτείνονται να λειτουργούν ως μονόδρομοι. Η οδός Πυγδάμου προτείνεται με κατεύθυνση από την οδό Αρτεμησίας έως την οδό Ηροδότου,  ενώ η οδός Ανθούς προτείνεται με κατεύθυνση από την οδό Ηροδότου έως την οδό Δωδεκανήσου.
Η όλη πρόταση συμπληρώνεται με την οδική ρυθμιστική σήμανση ,που  είναι σύμφωνα με τον ΚΟΚ και ως απαιτείται από τις φορές των οδών, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο