Καθαρά κέρδη ύψους 139,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Ryanair Holdings το πρώτο τρίμηνο έναντι κερδών 93,7 εκατ. ευρώ που είχε καταγράψει ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα του ιρλανδικού αερομεταφορέα χαμηλού κόστους αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 29% στα 1,16 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ο στόχος για την ετήσια κερδοφορία της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητος στα 400 εκατ. ευρώ.