Με σημαντική αύξηση αποθεμάτων και επενδύσεων καθώς και συνεχιζόμενη κερδοφορία που σφραγίζει τη συνολικά θετική της πορεία, έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2011 για την Υδρόγειο Ασφαλιστική.

Συγκεκριμένα, το Α’ εξάμηνο του έτους, η Υδρόγειος συνέχισε την εντυπωσιακή ενίσχυση των αποθεμάτων της, κατά €22,3εκ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας, στις 30/6/2011, διαμορφώνεται στα €180εκ. - από €157,7εκ., στις 31/12/2010.
Επίσης, στις 30/6/2011:

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώνεται στα €242εκ. - από €224εκ. στις 31/12/2010.
Οι επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες, κατά €17εκ., διαμορφώνοντας το σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα και προθεσμιακές καταθέσεις στα €101εκ.
Τα καθαρά ασφάλιστρα της εταιρείας ανέρχονται σε €63,6εκ.
Τα κέρδη της εταιρείας προβλέπονται να ανέλθουν στα €1,5εκ., παρά τον υψηλό σχηματισμό των νέων αποθεμάτων κατά €22,3εκ.

Το Α’ εξάμηνο του έτους, η εταιρεία κατέβαλε €34εκ. σε αποζημιώσεις παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πελάτες και ζημιωθέντες.
Παράλληλα, η Υδρόγειος, προετοιμαζόμενη εντατικά ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου Solvency II, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά €4εκ. Το ποσό αυτό μαζί με τις υπεραξίες και τα κέρδη της εταιρείας ενισχύουν περαιτέρω - κατά €9,5εκ. - τα ίδια κεφάλαιά της, το σύνολο των οποίων προβλέπεται να ξεπεράσει τα €31εκ.

Σχετικά με την Υδρόγειο

Η Υδρόγειος, ένας από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, συμπληρώνει φέτος 38 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 5 πρώτων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα, ενώ από το 2002 έχει αποκτήσει δυναμική παρουσία και στην αγορά της Κύπρου, με την ίδρυση της θυγατρικής «Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία Κύπρου».

Ο Όμιλος της Υδρογείου: Προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του σε πάνω από 500.00 ικανοποιημένους πελάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει αναπτύξει ένα ισχυρό σε διασπορά δίκτυο διανομής που υποστηρίζεται από τη λειτουργία 13 υπερσύγχρονων σε υποδομές και άρτιων σε στελέχωση υποκαταστημάτων και γραφείων, στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργάζεται με πάνω από 2.200 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Το ανθρώπινο δυναμικό του ανέρχεται στα 250 άτομα.