Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχοντας μαζί με άλλες 4 χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Πολωνία) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Sport με τίτλο "Share & Shake", πραγματοποίησε την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου συνάντηση με τους γονείς και τους επιλεγέντες μαθητές οι οποίοι θα συμμετέχουν στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου η οποία περιλαμβάνει την συμμετοχή 40 νέων από τις 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι της Ιταλίας, από 13 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι έλληνες μαθητές που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προέκυψαν ύστερα από δημόσια πρόσκληση σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Κρήτης. 

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ξεκίνησε επίσημα τον Ιούνιο 2016 και θα διαρκέσει 2 έτη, έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής, της Φυσικής Άσκησης και γενικά της σωματικής κινητικότητας στη βελτίωση των δεικτών της υγείας, στη μείωση της νοσηρότητας και η συμβολή σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, ενταγμένο σε ένα μοντέλο οικιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη διακρατική συνάντηση στο Μπάρι της Ιταλίας όπου αντιπρόσωποι απ’ όλους τους εταίρους καθόρισαν τις λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι της Ιταλίας και συζήτησαν την πορεία υλοποίησης του έργου. Οι επόμενες φάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατάρτιση εκπαιδευτικών σε τεχνικές σωματικής κινητικότητας.