Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, στα πλαίσια του 158ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Συνεργασίας για την Αειφόρο Γεωργία και Ασφάλεια Τροφίμων, τίμησε τον Καθηγητή - Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη για το ερευνητικό-διδακτικό έργο του. 

Ο Καθηγητής Κων/νος Ζοπουνίδης συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της  επιστημονικής συνεργασίας Πολυτεχνείου Κρήτης -ΜΑΙΧ και ειδικότερα με το  Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του τελευταίου.

Η στενή συνεργασία του ΜΑΙΧ με τον καθηγητή κ Κων/νο Ζοπουνίδη, η επιστημονική  εμβέλεια του οποίου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, συνείσφερε στην αναγνώριση  των μεταπτυχιακών τίτλων του ΜΑΙΧ από το ΔΟΑΤΑΠ

Ακόμη, είναι χρήσιμο να αναφερθεί η τελευταία επιτυχία του Καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη, ο οποίος ξεπέρασε το φράγμα των 10000 αναφορών στο επιστημονικό του έργο με βάση τον έγκυρο Δείκτη Google Scholar Citations .

Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ, Καθηγητής , Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης και ο Τιμώμενος Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης