Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ἀνακοινώνει, ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, αρχίζει τα μαθήματά της, την 3ῃ Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30΄ μ.μ. με την Τέλεση του Αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο.

Επίσης την ίδια ημερομηνία αρχίζει και φέτος η διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων όπως: 

Λύρας, Λαούτου, Ούτι, Ταμπουρά και Κανονάκι.
Τα μαθήματα είναι ατομικά.

Οι εγγραφές αρχίζουν από την 19 Σεπτεμβρίου 2016 και γίνονται  κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από 6.30΄  ώρα μ.μ. έως 9.00΄ μ.μ. εις την Έδρα της Σχολής, λήγουν δε την 20 Ὀκτωβρίου 2016:

Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Οδός Αλκιβιάδου  6.
Πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα:

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής: 
Απόγευμα  τηλ.  και Fax  2810.321474, κινητό 6936532500  
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: 
Πρωΐ  2810. 335846, 2810.335840 
Επίσης ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειασθούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.