Ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου απόκτησης του 50% συν μια μετοχή της Hellenic Seaways (HSW), κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάληψη της ευθύνης διοίκησής της εταιρείας, βρίσκονται οι Μινωικές Γραμμές του ομίλου Grimaldi.

Η Minoan, στο πλαίσιο του σχεδίου να ενισχύσει τη συμμετοχή της στην HSW έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2016 να αγοράζει μετοχές της θυγατρικής της. Τότε κατείχε το 33% της Hellenic και, όπως αναφέρει στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, έχει δαπανήσει το ποσό των 29,8 εκατ.ευρώ για να αυξήσει το ποσοστό της.

Έως και την 5/9/2016, το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών στη Hellenic έχει διαμορφωθεί στα επίπεδα του 48% περίπου, με την εταιρεία να αναφέρει πως συνεχίζεται η διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της HSW από ενδιαφερόμενους μετόχους.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση, οι Μινωικές (ελέγχονται από τον ιταλικό όμιλο Grimaldi, με έδρα τη Νάπολη) συνεχίζουν να αγοράζουν μετοχές της Hellenic στην τιμή των 4 ευρώ ανά μετοχή, τίμημα που είναι τετραπλάσιο της λογιστικής αξίας της μετοχής. Τον περασμένο Ιούνιο, ο διευθύνων σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών, Αντώνης Μανιαδάκης, είχε αναφέρει πως η Minoan θα συνεχίσει να αγοράζει μέχρι την ανάληψη της ευθύνης διοίκησής της HSW.

Ο όμιλος Γκριμάλντι επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο της HWS για να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε άλλες γραμμές (Κυκλάδες, Β. Αιγαίο, Αργοσαρωνικός) που δεν επικαλύπτονται από τη υπάρχουσα δραστηριότητα του (Ηράκλειο - Πειραιάς και Ελλάδα – Ιταλία). Η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές και η υποχώρηση του λειτουργικού κόστους (κυρίως λόγω της πτώσης του πετρελαίου) λειτουργούν ευνοϊκά για την υλοποίηση του σχεδιασμού του.

Σημειώνεται πως παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε στην τελευταία γ.σ., οι Μινωικές συνεχίζουν να μην διαθέτουν εκπρόσωπο στο δ.σ. της Hellenic, το οποίο ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς (κατέχει άμεσα το 40,44%) και συνεργαζόμενους με αυτή μετόχους.

Σημειώνεται ότι στην όλη διαδικασία έχει εμπλακεί και η Lazard η οποία λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς και η οποία βρίσκεται στη φάση της αποτίμησης του πακέτου που κατέχει η τράπεζα στηνHellenic Seaways και πιθανολογείται ότι επίκειται διεθνής διαγωνισμός για την πώλησή του.

Η Hellenic Seaways πέτυχε το 2015 να επιστρέψει επίσης σε κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά από 5 ζημιογόνες χρήσεις, με καθαρά κέρδη 3,9 εκατ.ευρώ (έναντι ζημιών 17,4 εκατ. το 2014). Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 131,9 εκατ. ευρώ (+26,5% έναντι 2014) και EBITDA 24,6 εκατ. ευρώ (+18,1 έναντι 2014), ενώ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 11% και η εμπορευματική κίνηση κατά 46% έναντι του 2014

Αντίστοιχα οι Μινωικές εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο του 2015 καθαρά κέρδη 12,2 εκατ.ευρώ και λειτουργική κερδοφορία EBITDA 20,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την καλύτερη οικονομική επίδοση στα 44 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, αποτέλεσμα του σχεδιασμού που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από τη διοίκηση με κύριο στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της.