Σημαντική αύξηση κατά 14% σημείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις, που υποβλήθηκαν φέτος από τους φορολογούμενους. Ανήλθαν σε 2,75 εκατ., όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Συνολικά με τις δηλώσεις αυτές υποβλήθηκαν 5,13 εκατ. έντυπα δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3) που είναι 183% περισσότερα από το 2010 και αφορούν σε 4.183.758 φυσικά πρόσωπα (υπόχρεους και συζύγους).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου μέσω του ΤΑΧΙSnet και το δημοσίευμα στο zougla.gr, υποβλήθηκαν φέτος:

-2,75 εκ. έντυπα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 (144% περισσότερα από το 2010),

-1,48 εκ. έντυπα μισθωμάτων ακινήτων Ε2 (205% περισσότερα από το 2010) και

-901 χιλιάδες έντυπα οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών Ε3 (392% περισσότερα από το 2010).

Στην αύξηση του αριθμού των δηλώσεων συνέτεινε - όπως εξηγεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – «η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής για επιτηδευματίες, η αυξημένη φιλικότητα της εφαρμογής καθώς και η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής μέσω λογιστών».

Λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πραγματοποίησε νωρίτερα τις εκκαθαρίσεις του φόρου, ελάττωσε σημαντικά το κόστος αποστολής των εντύπων και πληκτρολόγησης των στοιχείων, ενώ αξιοποίησε το προσωπικό της για την τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Τέλος, όπως σημειώνεται, το Υπουργείο Οικονομικών έχει έγκαιρα στη διάθεσή του τα πλήρη στοιχεία των δηλώσεων για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων.