Στις εκλογές του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων που πραγματοποιήθηκαν στις 12 & 13-09- 2016 στο Εργατ/κό Κέντρο Ν. Χανίων οι συνδυασμοί έλαβαν τις παρακάτω έδρες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Διοικητικό Συμβούλιο (7 έδρες)

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»: έλαβε έδρες -7- έναντι 6 στις προηγούμενες εκλογές
«ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΜΕ) »:»   -ο- έναντι 1 στις προηγούμενες εκλογές

Εξελεγκτική Επιτροπή  ( 3 έδρες)

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»:           έλαβε έδρες  -3-    
 «ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΜΕ)  »:      »      -ο-

Αντιπρόσωποι  ΕΡΓΑΤ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  (10 αντιπρόσωποι )

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»:             έλαβε έδρες  -9-    έναντι 8 στις προηγούμενες εκλογές
«ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΜΕ)     » »            -1-     έναντι 1 στις προηγούμενες εκλογές

Αντιπρόσωποι  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΕΕΥΤΕ  (3 αντιπρόσωποι )

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»:                    έλαβε έδρες  -3-    
«ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΜΕ)»:             »           -ο-