Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1)    Συζήτηση για τους Παιδικούς Σταθμούς
2)    Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/1/2016, 29/1/2016, 10/2/2016, 19/2/2016, 24/2/2016, 29/2/2016, 2/3/2016, 9/3/2016, 16/3/2016, 18/3/2016 και 23/3/2016 {Πρόεδρος}
3)    Ενημέρωση – συζήτηση για το προσφυγικό μετά τις αποφάσεις της ΠΕΔ Κρήτης {Δήμαρχος}
4)    Ανακήρυξη του Δήμου Χανίων σε “Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA” {Δήμαρχος}
5)    Έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Mayors Adapt twinning {Δήμαρχος}
6)    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ” {Αλιφιεράκη}
7)    Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού {Περράκη}
8)    Διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο) {Περράκη} 
9)    Συνδιοργάνωση Αναπτυξιακού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης {Κουκλάκης}
10)    Βράβευση αθλητών-αθλητριών το έτος 2016 {Κουκλάκης}
11)    Έγκριση του 4ου/2016 πρακτικού της επιτροπής του άρθρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
12)    Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης {Φραγγεδάκης}
13)    Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Πολύκεντρου Σούδας” {Ξανθουδάκης}
14)    Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία Κ.Κ. 030334/ΟΤ900 Σχεδίου Πόλεως “ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ” {Μαράκης}
15)    Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ – απόδοση σε ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ – ψήφιση πίστωσης {Βλαχάκης}
16)    Επιστροφή χρημάτων (ΕΛΟΜΑΣ ΕΠΕ) {Βλαχάκης}
17)    Επιστροφή χρημάτων (Κοντογιωργάκη) {Βλαχάκης}
18)    Επιστροφή χρημάτων (Μανωλάκης) {Βλαχάκης}
19)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μαυράκης) {Βλαχάκης}
20)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Ζωιδάκης) {Βλαχάκης}
21)    Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστα-Σταμπούλη Μαρία) {Βλαχάκης}
22)    Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστας Σταύρος) {Βλαχάκης}
23)    Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστας Παράσχος) {Βλαχάκης}
24)    Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Μπατίστα Δέσποινα) {Βλαχάκης}
25)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
26)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
27)    Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού {Πουλιδάκης}