Επιστημονική εκδήλωση 7-8 Οκτωβρίου και ημερίδα για το κοινό στις 9 Οκτωβρίου

Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 7-8 Οκτωβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο AquilaAtlantis.
 
Ημερίδα κοινού
 
Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης για το κοινό σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Παγκρήτιο Σύλλογο για τον Νεανικό Διαβήτη, στο Ηράκλειο με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Η Ημερίδα για το κοινό θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 9 Οκτωβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.