Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξία της Περιφέρειας Κρήτης θα συνεδριάσει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1    Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

1.1     «Οικιστική Ανάπτυξη Παραθεριστικής Κατοικίας στην περιοχή «Ανάλουκα Ι» Δ.Ε. Σητείας, Δήμου Σητείας, Ν. Λασιθίου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21625/22-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

1.2    Ξενοδοχείο 5*, δυναμικότητας 914 κλινών, με την επωνυμία «ROYAL MARE VILLAGE», στη θέση «Φλούδια» του Δήμου Χερσονήσου, της ΠΕ Ηρακλείου, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑLDEMAR ΑΞΤΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1499/16-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

1.3    «Εγκατάσταση Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ» στον Ταυρωνίτη Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά ΠΕ Χανίων, από την εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΜ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1865/27-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.4     Αλιευτικό Καταφύγιο Καλού Χωριού Δήμου Αγ. Νικολάου, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1918/5-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.5    Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Λατομική Μπετόν Ιεράπετρα Α.Ε.», στη θέση «Παπλίνου», Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2389/6-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.6    Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμπορίας & εμφιάλωσης υγραερίου (LPG)», από την εταιρεία με την επωνυμία X-GAS ΑΕ στο Δ.Δ Πατσίδερου Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΠΕ Ηρακλειου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2409/6-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.7    Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφαλείας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις» με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2477/8-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.8    Αναβάθμιση και Λειτουργία Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση ΡΟΓΔΙΑ Δήμου Μαλεβυζίου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 36240/18-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

1.9    Βιοτεχνία κοπής & επεξεργασίας οικοδομικού σιδήρου, παραγωγής ασβεστοπολτού και χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών» όπως τροποποιείται με την προσθήκη “κέντρου διανομής τσιμέντου” από την εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ στη θέση Κυπαρισσές Μυσσιρίων Δήμου Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2422/20-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.10    Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ 1401717», ιδιοκτησίας «COSMΟΤΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», στη θέση «ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ», Δήμου Ιεράπετρας, ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2329/26-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.11    Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου): Τμήμα Σπήλι – Ακούμια στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην ΠΕ Ρεθύμνης, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2696/5-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

2.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εντοπισμός, Περιγραφή και Ανάδειξη Ιστορικών και Μνημειακών Ελαιόδεντρων της Κρήτης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 150974/10-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚ.
 
2.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - ΠΕ Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» 1ο υποέργο (νέο) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα πέντε (245.000,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 148495/8-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου. 
 
2.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης-ΠΕ Ρεθύμνης και του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 148495/8-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου. 

2.4 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - ΠΕ Ρεθύμνης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων εντός οικισμού Κισσού Κάμπος Δ. Αγ. Βασιλείου», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 153684/16-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

2.5 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης-ΠΕ Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002 4ο υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΥΒΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα (150.000,00) χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 174426/13-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.