Eρώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου με θέμα τις απ’ ευθείας αναθέσεις για τις διάφορες προμήθειες ή υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο Δήμος θα καταθέσει αύριο η δημοτική ομάδα των Ενεργών Πολιτών.

Στην ερώτηση αναλυτικά αναφέρεται:

"κ. Δήμαρχε

Στα δύο χρόνια της θητείας σας, η Δημοτική μας Κίνηση με πολλές παρεμβάσεις, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και δημόσια έχει τονίσει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν, ει δυνατόν να αποφευχθούν εντελώς οι απ’ ευθείας αναθέσεις για τις διάφορες προμήθειες ή υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο Δήμος. Μοναδικός γνώμονας μας είναι το συμφέρον του Δήμου, καθώς θεωρούμε ότι επιλέγοντας «ευέλικτες» διαδικασίες, μειώνεται ο ανταγωνισμός και η εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους, με αποτέλεσμα να μην εξοικονομούνται πόροι. Ακόμα και όταν κάποια από τις εταιρείες του Δήμου μας, αναλαμβάνει κάποιο έργο για τον Δήμο, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάθεση (απευθείας), παρακάμπτει τη βασική αρχή του οικονομικού συστήματος που πιστεύετε, τον «ελεύθερο ανταγωνισμό». Το ζητούμενο όμως για τον Δημότη, είναι αν η «ευελιξία» αυτή που επιλέγετε ως διαδικασία συμβάλει ή όχι στην χρηστή διαχείριση των πόρων;

Με τη σημερινή μας παρέμβαση θα αναφερθούμε σε δύο ζητήματα, που με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο δείχνουν τη ορθότητα των απόψεων μας και την μη χρηστή διαχείριση.

Περίπτωση 1. Ανάθεση προς Δημοτική Εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ

Ο Δήμος Ηρακλείου με την απόφαση για απ’ ευθείας ανάθεση (Αρ 557/2015 ) αναθέτει στην ΔΕΠΑΝΑΛ την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου» συνολικού προϋπολογισμού 55.343,30 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα, για τις ίδιες εργασίες, έγιναν δημοπρασίες από διάφορες υπηρεσίες, αλλά και άλλους Δήμους. Οι τιμές εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών αισθητά οικονομικότερες, πράγμα το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί κάνοντας μία απλή σύγκριση με την απόφαση (α.π. 7680/16-8-2016) μίας άλλης εταιρεία του Δήμου της ΔΕΥΑΗ, η οποία προέβη σε διαγωνισμό για αντίστοιχες υπηρεσίες.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα

                ΔΕΠΑΝΑΛ    ΔΕΥΑΗ     ΔΕΥΑΗ
α.α    είδος εργασίας    μονάδα μέτρησης    κωδικός αναθεώρ.   τιμή μονάδος    τιμή μονάδος    Με ΕΟ 18%

1    τομή οδοστρώματος με    ασφαλτοκόφτη     μ.μ.    οικ 2269Α    1,00    0,44    0,52                   
2    εσκαφή εδάφους Γ/Η    μ3    οδο 1123Α    4,90    2,29    2,70
3    ασφαλτική προάλειψις    μ2    οδο 4110    1,20    0,53    0,63
4    ασφαλτική συγκολλιτική  Επάλλειψη   μ2    οδο 4120    0,45    0,2    0,24                
5    ασφαλτική ισοπεδωτική    μεταβλητού πάχους     τον    οδο 4421Β    93,87    39,23    46,29
 

Τι προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα

Ότι το έργο που αναθέσατε απ’ ευθείας στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ πληρώθηκε σε διπλάσια τιμή. Το Κόστος σύμβασης με ΔΕΠΑΝΑΛ ήταν 48.124,61 (με ΦΠΑ 23% και χωρίς απρόβλεπτα), ενώ χρησιμοποιώντας τις τιμές που προέκυψαν από τον ανοικτό διαγωνισμό που έκανε η ΔΕΥΑΗ για τις ίδιες υπηρεσίες, το αντίτιμο της σύμβασης θα ανερχόταν μόλις σε 23.880,77 (με ΦΠΑ 23% και χωρίς απρόβλεπτα).
(Καταθέτονται συνοδευτικά όλες οι σχετικές αποφάσεις, αλλά και το συνοδευτικό πίνακα υπολογισμού)

Περίπτωση 2.
«προμήθεια τοποθέτηση ζυγοστάθμιση και βουλκανισμός ελαστικών επισώτρων»

Το μόνιμο χαρακτηριστικό στις συγκεκριμένες προμήθειες, που αφορούν τα οχήματα των Υπηρεσιών του Δήμου ήταν οι απ’ ευθείας αναθέσεις. Το σκηνικό γνώριμο και οι δικαιολογίες ίδιες στις συνεχείς παρεμβάσεις μας για άνοιγμα των υπηρεσιών στην αγορά και εφαρμογή μειοδοτικών διαγωνισμών κ.α.

Το 2016 αποφασίσατε (μετά και από τις πιέσεις μας) να κάνετε Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις παραπάνω προμήθειες, όπου απλά διαβάζοντας κάποιος το πρακτικό της Επιτροπής του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα που προαναφέρθηκαν.

Παρατίθεται ένα απόσπασμα από το πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού:

Απόφαση οικ. Επιτροπής …………………..

Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 88114/01-08-2016 (συνοδευτικός πίνακας)
«από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν σαφείς διαφορές στο κοστολόγιο των ελαστικών που προμηθεύτηκε ο Δήμος κατά το έτος 2015 με την διαδικασία των απ’ ευθείας και των προσφερόμενων τιμών ανά μονάδα ελαστικού , κατόπιν του διαγωνισμού του έτους 2016, οι οποίες διαφορές μεταφράζονται σε ελάττωση του κόστους από 20% έως 40% ανά μονάδα (τεμάχιο) ελαστικού»

Η συνολική έκπτωση που επετεύχθη ακολουθώντας την ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 35.369,43 € σε σύνολο προϋπολογισμού 118.701,25 και τελικό κόστος 83.331,72 €. Δηλαδή η εξοικονόμηση πόρων έφτασε στο 30%.

Κ. Δήμαρχε

Επειδή το φαινόμενο των απ’ ευθείας αναθέσεων κυριαρχεί σε Εταιρείες και Υπηρεσίες του Δήμου (θα επανέλθουμε και με νέες περιπτώσεις), και καθημερινά δαπανώνται χρήματα, σε δύσκολες εποχές με άλλες προτεραιότητες, μήπως η Δημοτική Αρχή να ξανασκεφτεί λίγο περισσότερο τους τρόπους προμηθειών και δημοπρασιών;

Για την δημοτική ομάδα των
       ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
           Ηλίας Λυγερός"