Ανακοίνωση συμπαράστασης στο Σύλλογο Ερευνητών/τριών και Εργαζόμενων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΗ) εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου της Λαϊκής Ενότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Στις 21 Σεπτέμβρη πραγματοποιείται στο Ηράκλειο η δίκη του Συλλόγου Ερευνητών/τριων και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, ενός νεοσύστατου σωματείου που από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του, στόχο είχε να καλύψει το συνδικαλιστικό κενό που υπάρχει για πολλούς νέους και νέες επιστήμονες που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην ερευνητική διαδικασία και, παρότι συνάπτουν συμβάσεις εργασίας, έγγραφα έναρξης επαγγέλματος κλπ, δεν αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι, σε ό,τι αφορά μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα.  Συμπληρωματικά αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες και συνεπώς φορολογούνται ως μπλοκάκηδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντίστοιχη φορολόγηση, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του πενιχρού εισοδήματος, αν αυτό υπάρχει.

Η δίκη πραγματοποιείται έπειτα από εκπρόθεσμο αίτημα του Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ για την παύση της λειτουργίας του Συλλόγου και τη διαγραφή του από τη λίστα σωματείων του Πρωτοδικείου, θεωρώντας καταχρηστική τη χρήση του όρου “ερευνητής” στον τίτλο  του νεοϊδρυθέντος συλλόγου, με πρόφαση την αλληλοεπικάλυψη μελών και στόχων του κάθε συλλόγου.

Η διαφορά, όμως, έγκειται στο γεγονός ότι ο Σύλλογος εργαζομένων του ΙΤΕ, εντάσσει μόνο τους εκλεγμένους σε βαθμίδα ερευνητές που κατέχουν θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα στο ΙΤΕ. Είναι ένα επιχειρησιακό σωματείο (σε αντίθεση με το υπό διωγμό σωματείο το οποίο είναι κλαδικό και καλύπτει τους ερευνητές σε όλα τα ιδρύματα του νομού Ηρακλείου, με μη-μόνιμη θέση εργασίας). Επομένως, πρόκειται για μία επίθεση των προϊσταμένων της ερευνητικής διαδικασίας ενάντια στο επισφαλώς (συχνά και απλήρωτο) εργατικό δυναμικό το οποίο συμμετέχει από χαμηλότερη ιεραρχικά θέση στην παραγωγή έρευνας.

Τη στιγμή, λοιπόν, που η χώρα βιώνει το μεγάλο κύμα μετανάστευσης νέων επιστημόνων και εργαζομένων στο εξωτερικό, οι ελληνικοί θεσμοί έρευνας, όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν τη συμβολή των νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία ως εργασία (με αποτέλεσμα πολλοί μεταπτυχιακοί, ακόμα και διδακτορικοί, φοιτητές να δουλεύουν ουσιαστικά “τζάμπα” σε ερευνητικές εργασίες, παρακαλώντας τον εκάστοτε προϊστάμενο ερευνητή ή καθηγητή για σύναψη σύμβασης εργασίας και εξοικονόμηση πόρων για μισθό), αλλά κινούνται εχθρικά σε οποιαδήποτε στάση συμβάλλει στο να αλλάξει αυτή η εγκαθιδρυμένη κατάσταση. Χαρακτηριστικό αυτού άλλωστε, αποτελεί και η ασαφής και αμφιταλαντευόμενη αναφορά στο νομοσχέδιο Φωτάκη για την Έρευνα, που αναφέρεται στους μεταπτυχιακούς εργαζόμενους στην έρευνα άλλοτε ως “ερευνητές” και άλλοτε ως “φοιτητές”.

Ως Ν.Ε. Ηρακλείου της Λαϊκής Ενότητας, στεκόμαστε στο πλάι των αγώνων του Συλλόγου Ερευνητών/τριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, για την αλλαγή της κατάστασης στα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της χώρας, που την ίδια στιγμή που διαχειρίζονται το επιστημονικό εργατικό δυναμικό ως αναλώσιμο, για τις ανάγκες της κερδοσκοπικής έρευνας στα πλαίσια των απαιτήσεων διεθνών αγορών και ευρωπαϊκών πολιτικών, προσπαθούν να του στερήσουν και κάθε δικαίωμα για συλλογικά όργανα και επομένως δυνατότητα για δημοσιοποίηση των προβλημάτων του και δυνατότητα διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας".