Χορήγηση βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του κληροδοτήματος ΓεωργίουΝ. Χαζίρη.

Η Διοικούσα επιτροπή του Χαζίρειου κληροδοτήματος

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε βράβευση χωρίς διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 αριστούχουςφοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων.                     

 Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ». Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 800 ευρώ . Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους .Ο αριθμός των βραβείων είναι 10. Και αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, (οι δέκα` πρώτοι με βαθμολογία άριστα από 8,50 έως 10. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη διοικούσα επιτροπή του ιδρύματος , (Ενορία Αγίας Μαρίνας 73100 Χανιά). Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Α) Αίτηση

Β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους από τονομό Χανίων.

 Γ) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τους η του τμήματος που να βεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

Δ) Αναλυτική βαθμολογία των δυο τελευταίων εξαμήνων και η επίδοση τους , να είναι κατά μέσον όρο 8,5 και άνω( άριστη). Κατάθεση των δικαιολογητικών έως 31-10- 2016. Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεχτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες Π. Γεώργιο Περάκη τηλ. 6977826215.