Ένας στους τέσσερις προμηθευτές εταιριών που υπάγονται στο άρθρο 99 βάζει λουκέτο, επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Η ΕΣΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα αλλά ζητά να ληφθεί μέριμνα ώστε οι μικρομεσαίοι πιστωτές των υπό πτώχευση εταιριών, να έχουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, σύμφωνα με την "Ημερησία".

Η ΕΣΕΕ παρουσίασε τις θέσεις της για το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

• Έως τώρα, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γινόταν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους να αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης. Αίτημα της Συνομοσπονδίας είναι να τεθεί εντός της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης η αποτύπωση και χαρτογράφηση των συγκεκριμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που συνηθέστερα αποτελούν προμηθευτές των μεγαλύτερων και υπαγόμενων στην προ-πτωχευτική διαδικασία, ώστε να τύχουν ευμενέστερης μεταχείρισης ως πιστωτές και να μην οδηγηθούν στην αναστολή των εργασιών τους.

• Οι μικροί και μεσαίοι έμποροι δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπαχθούν οι ίδιοι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, λόγω του απαιτούμενου υψηλού παραβόλου (5.000 €). Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται μείωση του παραβόλου για τις ατομικές επιχειρήσεις στα 3.000 € αλλά για τις εταιρείες (όπως οι προσωπικές ΟΕ, ΕΕ) παραμένει στα 5.000 €. Ακόμη και με τη μείωση για τις ατομικές επιχειρήσεις, το παράβολο εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας τις ΜΜΕ να προσφύγουν στο συγκεκριμένο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας.

Η ΕΣΕΕ δηλώνει, εξάλλου, σύμφωνη με τη δημιουργία ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως και για τις Επιτροπές Διακανονισμού των εμπορικών μισθώσεων που συγκροτούνται ανά περιφέρεια, με εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών και ζητά να ενταχθούν στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Διακανονισμού οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ (κληροδοτήματα, ιδρύματα κλπ.).