Ο κ. Βαρδάκης με ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, την οποία συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Κρήτης, ζητά να μάθει για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Κρήτης στη υπ΄ αριθμ. 11656/241/24-08-2016 Κ.Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 24990/366/4-06-2015 Κ.Υ.Α. με θέμα «καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.4384/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 13 α του ν.4251/2014, το οποίο ρυθμίζει την απασχόληση  των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη αγροτική οικονομία.  Συγκεκριμένα ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ΄ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στη χώρα,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Με την υπ ΄αριθμ. 24990/366/04-06-2015 Κ.Υ.Α. καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην κατηγορία εργάτες γης, στη Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου) για τα έτη 2015-2016 στους δύο (2).

Η ανωτέρω Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 11656/241/24-08-2016 Κ.Υ.Α.  αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016.