Υπεύθυνος του Εξαγωγικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Μανουσάκης με χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ο κ. Μανουσάκης είχε ορισθεί πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη - όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος -μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αντικαθιστώντας τον κ. Μηνά Μελισσείδη.