Στα πλαίσια αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με ιατρούς της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ηρακλείου, προγραμμάτισε μηνιαίες επισκέψεις ειδικευμένων ιατρών στα Κέντρα Υγείας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού των περιοχών ευθύνης του εκάστοτε Κέντρου Υγείας.

Οι επισκέψεις των ιατρών έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 2016 και θα συνεχίσουν περιοδικά μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι ειδικότητες των ιατρών – Πνευμονολόγος, Ορθοπεδικός και Καρδιολόγος - που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο 2016, συνεχίζουν για το μήνα Οκτώβριο και τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας, Ανωγείων και Περάματος ως εξής:

03/10/2016 - ΚΥ Περάματος:

Κλάδος Δημήτριος/Ορθοπεδικός, Ε.Α΄, Υπεύθυνος ΜΥ-ΠΕΔΥ Ηρακλείου,
Μαματζάκης Παναγιώτης/Πνευμονολόγος, Ε.Α΄, Αναπλ. Υπεύθυνος ΜΥ-ΠΕΔΥ Ηρακλείου
Αραβογλιάδης Παναγιώτης/Καρδιολόγος

14/10/2016/2016 - ΚΥ Ανωγείων:

Κλάδος Δημήτριος/Ορθοπεδικός, Ε.Α΄, Υπεύθυνος ΜΥ-ΠΕΔΥ Ηρακλείου,
Μαματζάκης Παναγιώτης/Πνευμονολόγος, Ε.Α΄, Αναπλ. Υπεύθυνος ΜΥ-ΠΕΔΥ Ηρακλείου
Αραβογλιάδης Παναγιώτης/Καρδιολόγος

27/10/2016/2016 - ΚΥ Αγίας Βαρβάρας:

Ανδριανάκης Ιωάννης/Ορθοπεδικός, Ε.Α΄,
Ξυδάκη Μαρία/Πνευμονολόγος, Ε.Α΄,
Αραβογλιάδης Παναγιώτης/Καρδιολόγος

Σημειώνουμε ότι οι ειδικευμένοι ιατροί που θα επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας, θα εξετάζουν τους ασθενείς κατόπιν παραπομπής από τους Γενικούς Ιατρούς του εκάστοτε Κέντρου Υγείας. Τονίζουμε ότι οι Γενικοί Ιατροί οι οποίοι και θα έχουν την ευθύνη των παραπομπών προς τις συγκεκριμένες ειδικότητες, θα πρέπει να τηρούν λίστα των προγραμματισμένων ραντεβού σύμφωνα με τις παραπομπές τους, και θα ενημερώνουν ανάλογα τους επισκέπτες ιατρούς για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Είναι ευνόητο ότι ο αριθμός των παραπομπών, σύμφωνα με τον οποίο θα τηρείται ανά Κέντρο Υγείας η λίστα των προγραμματισμένων ραντεβού ανά ειδικότητα, θα πρέπει να είναι λογικός και υλοποιήσιμος. Ώρα έναρξης ραντεβού 9:00 π.μ. 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά το ιατρικό και λοιπό αρμόδιο προσωπικό του Κέντρου Υγείας ευθύνης σας, καθώς και οι ασθενείς που θα παραπέμπονται αρμοδίως από τους υπεύθυνους Γενικούς Ιατρούς.