Η συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στον τομέα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο πρόεδρος της Τράπεζας κ.Μιχάλης Μαρακάκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ.Ιωάννη Τσιτουρίδη.

Ο κ. Τσιπουρίδης ανέφερε τα έργα που σχεδιάζονται από την εταιρία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε στην Κρήτη και ο κ. Μαρακάκης εξήγησε την στρατηγική και εξεδήλωσε το ενδιαφέρον της Τράπεζας να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα. Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Μαρακάκης έκανε με την σειρά του έναν σύντομο απολογισμό των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η Τράπεζα Χανίων. Κατόπιν αυτών, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να διερευνήσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους σε επόμενη συνάντηση, στο άμεσο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη έμμεση συνεργασία των δύο φορέων αφορά την κατασκευή έξι φωτοβολταϊκών πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε στον Αθερινόλακκο Λασιθίου. Τα έργα αυτά εκτελούνται από την ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (θυγατρική της εταιρίας ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) σε συνεργασία με την εταιρία Solarise Α.Ε και χρηματοδοτούνται από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ενώ αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο μέχρι τον Οκτώβριο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στα Χανιά, κατα την πρόσφατη επίσκεψη του κ.Τσιπουρίδη, με αφορμή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εκτελούνται στην Κρήτη, καθώς και για την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του Υδροηλεκτρικού σταθμού Αγιάς Χανίων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες της μετατροπής του σε εκθεσιακό χώρο.