Ομιλία με θέμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Ρύθμιση - Επιτήρηση - Στρατηγική ελέγχου της κυκλοφορίας, που εφαρμόζεται στη Φωτεινή Σηματοδότηση του Δήμου Χανίων» πραγματοποίησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης, Γαβριήλ Μαρινάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Χανίων στο σεμινάριο, «Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών για την βελτίωση λειτουργιών του κράτους».

Το εν λόγω σεμινάριο διοργανώθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου από τις 7 έως τις 11/7/2011 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Τμήμα της Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.

Στο σεμινάριο πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τέλος, στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Νάξο.