Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνου γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι αδείας α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AYTOGAS) μέσω αντλιών, γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ’ οίκον παραδόσεις) και δ) λειτουργίας πρατήριου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή την τιμή λιανικής πώλησης, ανά μονάδα μέτρησης, για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειάς τους. Τα ίδια πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. 

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής: 

-Χίλια ευρώ (1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης καθώς και για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής ή 
-χίλια ευρώ (1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για αποστολή ανακριβών τιμών

Όλοι οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία της επιχείρησης στο σύστημα και να έχουν αποκτήσει πρόσβαση στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. 

Το πρόστιμο σε περίπτωση μη καταχώρησης των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ.) από τους υπόχρεους ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000). 

Σχετικές διατάξεις: Αρθρο 136 της αριθμ. Α2-718/2014 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/2014)