Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι λόγω  των εργασιών αποκατάστασης του φρεατίου απορροής όμβριων υδάτων στην διασταύρωση των οδών Μ. Κόρακα και Ομηρείας  στην πόλη της Ιεράπετρας, δεν θα είναι δυνατή  η διέλευση οχημάτων από την οδό Κόρακα προς την οδό Ομηρείας από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών.