Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οριστικοποιείται η κατανομή νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2010. Με βάση αυτήν την απόφαση, η αξία κάθε δικαιώματος καθορίζεται στα 300 ευρώ/εκτάριο, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 4 δικαιώματα, ανάλογα με τις διαθέσιμες εκτάσεις του.

Από την κατανομή των νέων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο zougla.gr, επωφελούνται περί τους 48.000 δικαιούχοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι γεωργοί και γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Οι πληρωμές των γεωργών θα πραγματοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να πληροφορηθεί από τη δικτυακή πύλη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τα δικαιώματα, που του κατανεμήθηκαν, αλλά και τα διαφανή κριτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.