Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στον ΕΛΓΑ το ποσό του 1.000.000 ευρώ για την υλοποίηση προγράµµατος κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).

Τα χρήματα θα καταβληθούν σε παραγωγούς που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2012 (πυρκαγιές 2012).

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. Ειδικότερα: 

α. Για τη φυτική παραγωγή, όταν η ζημιά επέρχεται στην παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής (φυτικό κεφάλαιο πολυετών καλλιεργειών), το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού. 

β. Για το πάγιο κεφάλαιο το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού. 

γ. Για τον εξοπλισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θερμοκηπίων το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου του εξοπλισμού της κάθε μονάδας ή του αγροτεμαχίου.

Πηγή: agrotypos